Ruralni centar Sova

Naziv projekta: "Zeleni Krug"

Trajanje projekta: 15. april - 31. oktobra 2019.

Cilj inicijative „Zeleni krug“ je doprinos unapređenju prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu u Srbiji  i doprinos smanjivanju depopulacije ruralnih sredina.
Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva u zagovaranju i umrežavanju neophodno je kako bi OCD bile u mogućnosti da održe svoju ulogu zagovornika poljoprivrednih i ruralnih reformi, na transparentan i odgovoran način.
Kroz organizovanu kampanju za zainteresovane strane i podizanje javne svesti, radiće se na važnosti pitanja koja se odnose na sveobuhvatnu i zelenu ekonomiju, kao i na ukupnu održivost i potencijal ruralnog razvoja.

Očekivani rezultati:

  • Ojačani institucionalni kapaciteti organizacija civilnog društva u unutrašnjem upravljanju, planiranju, finansijskom upravljanju i diversifikaciji finansiranja i izvještavanju;
  • Povećani lokalni kapaciteti u specifičnim temama programa - lobiranje i zagovaranje, istraživanje i analiza, umrežavanje i osnaživanje konstituenata, klimatskih promene i zaštita životne sredine i zelena ekonomija / zeleno preduzetništvo;
  • Organizovana kampanja za zainteresovane strane i podizanje javne svesti i senzibilizacija o važnosti pitanja koja se odnose na sveobuhvatnu i zelenu ekonomiju na ukupnu održivost i potencijal ruralnog razvoja.

Udruženje Ruralni centar Sova osnovano je 2014. godine sa ciljem unapradjenja ruralnog razvoja, podrške održivoj poljoprivredi uz zaštitu životne sredine. Ciljano područje je u početku bilo ruralnog podrućje grada Sremska Mitrovica, pa se širilo shodno rastu i umrežavanju. Osnovali su teritorijalno parnerstvo Srem + koje broji 25 partnera iz javnog, privatnog i civilnog sektora. Članica su Medjuopštinske radne grupe MORG za ruralni razvoj, eko turizam (osnovan od strane Regionalne razvojne agencije Srem), Grupe zaintereosvanih strana ABD regiona Drina Sava (prokograničkog podrućja oko pomenutih reka) i članica Mreža za ruralni razvoj Srbije. Vizija udruženja je ujednačeni ruralni razvoj Srema, dok je misija podrška korisnicima od ideje do realizovanog projekta od kojih ima benefit lokalna zajednica.

 

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.