Ruralni centar Sova

Projekat: "Zeleni Krug"

Opšti cilj:

Doprinos unapređenju prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu u Srbiji  i doprinos smanjivanju depopulacije ruralnih sredina.

Specifični cilj:

Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva u zagovaranju i umrežavanju, kako bi bili u mogućnosti da održe svoju ulogu zagovornika poljoprivrednih i ruralnih reformi, na transparentan i odgovoran način.

Očekivani rezultati:

  • Ojačani institucionalni kapaciteti organizacija civilnog društva u unutrašnjem upravljanju, planiranju, finansijskom upravljanju i diversifikaciji finansiranja i izvještavanju;
  • Povećani lokalni kapaciteti u specifičnim temama programa - lobiranje i zagovaranje, istraživanje i analiza, umrežavanje i osnaživanje konstituenata, klimatskih promene i zaštita životne sredine i zelena ekonomija / zeleno preduzetništvo;
  • Organizovana kampanja za zainteresovane strane i podizanje javne svesti i senzibilizacija o važnosti pitanja koja se odnose na sveobuhvatnu i zelenu ekonomiju na ukupnu održivost i potencijal ruralnog razvoja.

Udruženje Ruralni centar Sova, osnovano je 2014. god sa ciljem unapradjenja ruralnog razvoja, podrške održivoj poljoprivredi uz zaštitu životne sredine. Ciljano područje je u početku bilo ruralnog podrućje grada Sremska Mitrovica pa se širilo shodno našim konekcijama i umrežavanju. Osnovali smo teritorijalno parnerstvo Srem + (koje broji 25 partnera iz javno, privatnog i civilnog sektora   ovo godine ćemo na konkurstvu Ministarstva revidirati teritoriju i partnerstvo) , članica smo Medjuopštinske radne grupe MORG za ruralni razvoj, eko turizam  (osnovan od strane Regionalne razvojne agencije Srem), Grupe zaintereosvanih strana ABD regiona Drina Sava (prokograničkog podrućja oko pomenutih reka) i članica Mreža za ruralni razvoj Srbije. 

Naša vizija je ujednačeni ruralni razvoj Srema, dok je misija  podška korisnicima od ideje do realizovanog projekta od kojih ima benefit lokalana zajednica.

Aktivno smo radili na strateškom planirani ruralnog razvoja regiona i aktivno učestvojemo u primeni iste.

 

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.