Pokretači promena 2020

Bez aktivnog učešća građana i civilnog društva u prepoznavanju i rešavanju problema u zajednici nema napretka. Javno zagovaranje omogućava organizovanim građanima da dođu do željenih promena, utiču na donosioce odluka i da pritom pridobiju podršku šireg kruga građana. Mnogobrojne aktivnosti organizacija i građana često ostaju nepriznate i nedovoljno vidljive za veliki deo javnosti i upravo vođeni time, pokrenuli smo inicijativu za dodelu godišnje nagrade za aktivne građaneNagrade koja slavi pokretače promena, motivisane građane koji istrajavaju u svojim naporima da poboljšaju svoj i živote svojih sugrađana.

Na osnovu prethodnih dostignuća i naše vizije boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama, želimo da istaknemo uspešne inicijative i pojedince/ke koji su značajno doprineli razvoju lokalnih zajednica ili doneli promene na nacionalnom nivou. Cilj ove nagrade je da oda priznanje, pruži materijalnu podršku i prepozna organizacije civilnog društva i neformalne grupe koje nastoje da svoje zajednice učine boljim.

PROPOZICIJE KONKURSA

Organizacije civilnog društva su mogle učestvovati u okviru I i II kategorije, neformalne grupe u okviru III, a pojedinci u okviru IV kategorije. Ono što je obavezujući kriterijum za sve je da su tokom prethodne dve godine (period od 01. januara 2018. do 30. septembra 2020. godine) implementirali kampanje javnog zagovaranja koje odgovaraju cilju konkursa.

Ko može da nominuje?

  • zainteresovani građani i građanke,
  • organizacije civilnog društva,
  • neformalne grupe.

KATEGORIJE

I - SARADNJOM DO PROMENE

Kako javno zagovaranje podrazumeva niz akcija usmerenih ka donosiocima odluka, u ovoj kategoriji želimo da istaknemo i pronađemo primer dobre prakse i primer uspešne saradnje između javnih vlasti i organizacija. Ova kategorija namenjena je isključivo organizacijama civilnog društva.

II  – PRVI GLAS GRAĐANA

Uspešno okupljeni građani kao nosioci poruke javnog zagovaranja

Ova nagrada namenjena je organizaciji civilnog društva koja je kroz svoje aktivnosti javnog zagovaranja obezbedila podršku velikog broja građana koji su postali nosioci poruke kampanje. Ova kategorija namenjena je isključivo organizacijama civilnog društva.

III – POHOD NA AKTIVIZAM

Inicijative neformalne grupe

Ova nagrada namenjena je neformalnoj grupi odnosno uspešnoj aktivističkoj inicijativi koja je kroz rešavanje lokalnog, regionalnog ili nacionalnog problema od javnog značaja uspešno aktivirala veliki broj građana. Ova kategorija namenjena je isključivo neformalnim grupama.

IV – POKRETAČ/ICA PROMENA

Pojedinac/ka koji je deo zagovaračke inicijative

Pojedinci/ke čiji je nesebični doprinos pokrenuo promene, ljudi koji su neprestano išli iznad horizonta uobičajenih očekivanja, koji su istrajavali, podizali standarde i bili uključeni u inicijative javnog zagovaranja - su u fokusu ove kategorije.

NAGRADA

Pored opsežne medijske promocije i javnog priznanja, odabrane organizacije civilnog društva i neformalna grupa, kao i inicijativa čiji je nagrađeni pojedinac/ka deo, će dobiti i robnu nagradu u vrednosti od 1.000 dolara.

PRIJAVA

Sve prijave vršile su se putem online formulara u periodu od 12. oktobra do 6. novembra 2020. godine. Samo kompletne prijave pristigle u navedenom roku i na predviđenom obrascu su uzete u razmatranje. Na konkurs je pristiglo ukupno 90 prijava, od kojih 76 prijava ispunjava uslove konkursa. 

Organizacije civilnog društva su se mogle kandidovati odnosno biti nominovane u okviru I i II kategorije, ali mogu biti nagrađene isključivo u okviru jedne kategorije. Isto pravilo važi i za pokretača/icu promena da ukoliko su deo nagrađene inicijative u I, II ili III kategoriji, ne mogu biti nagrađeni u okviru IV kategorije.

SELEKCIONA KOMISIJA I DODELA NAGRADA

Nezavisna selekciona komisija će nakon detaljnog pregleda svih prijava i nominacija odabrati dobitnike nagrada koji će biti predstavljeni na Godišnjoj konferenciji projekta „Aktivni građani: bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“ 25. novembra 2020. godine. Komisija će se rukovoditi jedinstvenim i unapred određenim i jasno definisanim kriterijumima koji se pre svega odnose na aktivaciju građana unutar kampanje, stepen uticaja, ostvarene saradnje sa donosiocima odluka, inovativnosti i kreativnosti same kampanje i slično.

O ORGANIZATORU

Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj sprovodi projekat „Aktivni građani: bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” koji ima za cilj da doprinese jačanju demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Stabilnost demokratskih institucija i vladavina prava su nezamislivi bez aktivnog učešća civilnog društva i građana u kreiranju javnih politika, rešavanju problema, prepoznavanju i ostvarenju potencijala neophodnih za napredak jedne zajednice. Javno zagovaranje ima ključnu ulogu u jačanju demokratskih procesa i demokratskog društva utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu.

Projekat je trogodišnja inicijativa koju sprovodi BOŠ, u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija. Više informacija možete pronaći na platformi javnozagovaranje.bos.rs

Više informacija o konkursu i nagrađenim inicijativama u 2019. godine možete pronaći OVDE, a njihove priče pročitati OVDE i pogledati video prilog OVDE.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.