Pokretači promena 2020

Upoznajte naše Pokretače promena za 2020. godinu 

SARADNJOM DO PROMENE

Savez slepih Srbije 

Saradnja između javnih vlasti i organizacija neophodna je kako bi zagovaračka inicijativa ostvarila svoj puni potencijal. U ovoj kategoriji nagradili smo uspešno sprovedenu kampanju javnog zagovaranja u saradnji sa donosiocima odluka.

Savez slepih Srbije je nagrađen u kategoriji saradnje organizacija civilnog društva i javnih vlasti za inicijativu ratifikacije Marakeškog sporazuma  koji je omogućio da osobe sa invaliditetom u Srbiji mogu da dođu do neophodne literature u pristupačnim formatima bez poteškoća. Ratifikacijom Marakeškog sporazuma u našoj zemlji osobe sa invaliditetom, koje su do nedavno bile uskraćene na svom putu obrazovanja i informisanja, profesionalnog i ličnog usavršavanja, sada su u mogućnosti da bez poteškoća dođu do neophodne literature u pristupačnim formatima.

PRVI GLAS GRAĐANA

 Čepom do osmeha

Ova nagrada namenjena je organizaciji civilnog društva koja je kroz svoje aktivnosti javnog zagovaranja obezbedila podršku velikog broja građana koji su postali nosioci poruke kampanje, a bez čije podrške i učešća ne bi bili mogući postignuti rezultati.

Humanitarno ekološka akcija "Čepom do osmeha" je jedina volonterska akcija u Srbiji i regionu koja je ujedinila volonterski i humanitarni rad i principe očuvanja zaštite životne sredine. Ovakve akcije su sprovođene kroz humanitarno ekološko angažovanje sakupljanja plastičnih čepova radi pomoći deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Osim primarnog humanitarnog aspekta, dodatni cilj akcije je podizanje nivoa svesti o sortiranju otpada i reciklaži, kroz društvenu odgovornost i aktivizam. U akciji je učestvovalo više od 2.000 aktivnih volontera i 30 društveno odgovornih kompanija.

POHOD NA AKTIVIZAM

Pakleštica UVEK i Odbranimo Teslu

Javno zagovaranje omogućava građanima da dođu do željenih promena uz podršku donosioca odluka, ali i šire grupe građana. Nagrade iz kategorije Pohod na aktivizam namenjene su neformalnim grupama koje su sprovele uspešnu aktivističku inicijativu i na taj način uticale na rešavanje lokalnog, regionalnog ili nacionalnog problema od javnog značaja, kroz aktiviranje velikog broja građana. Nagrađene inicijative su: neformalna grupa "Pakleštica UVEK" i inicijativa “Odbranimo Teslu”.

Neformalna grupa "Pakleštica UVEK" pokrenula je veliki broj ljudi koji su se priključili akcijama oživljavanja sela, a svojom akcijom čišćenja Zavojskog jezera dala je primer dobre prakse ophođenja prema prirodnim bogatstvima Srbije. Krajnji cilj grupe je da se kroz ovakve aktivnosti okupi što više ljudi poreklom iz sela Pakleštica i da se njihovim zajedničkim delovanjem doprinese obnovi sela i povratku mladih na selo.

"Odbranimo Teslu" je neformalna grupa koja se spontano okupila radi odbrane dečijeg igrališta, zelenih površina i drvoreda u naselju Tesla u Pančevu od najavljene izgradnje stambenih zgrada na ovom mestu. Nizom akcija, ova grupa je podigla svest o značaju očuvanja životne sredine i štetnosti uzurpiranja zelenih površina i seče drveća zarad njihove zamene betonom i ostvarivanja ličnih interesa investitora, ali i o važnosti participacije građana/ki u donošenju odluka koje utiču na njih i njihove živote.

POKRETAČI PROMENA

Milja Vuković „Za manje smeća i više sreće" i „Divlji Beograd"

Milja Vuković, pokretačica je nekoliko inicijativa, a njen rad je volonterski. Zajednica je prepoznaje kao osobu koja inspiriše druge na promene. Otuda sve veće interesovanje onih koji je prate na grupama koje vodi.

Njena kampanja "Za manje smeća i više sreće" bavi se praktičnim savetima - na koji način smanjiti količinu otpada koji stvaramo, inspirativno deluje na ljude da se pokrenu, da razmisle šta kupuju i koliko to otpada stvaraju, da počnu da kompostiraju i generalno razmišljaju na održiv način koji je u skladu sa prirodom.

Inicijativa "Divlji Beograd" ukazuje na postojanje čitavog niza divljih stvorenja sa kojima živimo, koji su tu oko nas, pomaže da se ljudi povežu sa prirodom. Divlji Beograd ukazuje na to koliko je priroda oko nas prelepa i važna za naš opstanak, za održivost jednog grada. Da otvorimo oči posmatramo, povežemo se sa prirodom a onda neizostavno sledi i briga o njoj.

POSEBNE ZAHVALNICE

 ZA DOPRINOS JAČANJU VOLONTERIZMA

 Radmila Urošević, inicijativa „Volonterski servis Zvezdare"  

Volontiranje je kao projekat zaživelo na teritoriji opštine Zvezdara 2011. godine kao autorski projekat Radmile Urošević, mr sociologije, koja je, zagovaranjem kod donosioca odluka, zavredila podršku lokalne zajednice i osnovala "Volonterski servis Zvezdare" koji je već skoro 10 godina mesto za sve sugrađane - pojedince koji žele da volontiraju ali i one kojima je potrebna pomoć u svakodnevnom životu.

Volonterski servis promoviše i u praksi realizuje volontiranje, humanost i solidarnost kao socijalne i kulturne vrednosti koje su važne za sve generacije, ali i koheziju svakog društva posebno u kriznim vremenima kao što su uslovi epidemije. Ovakva volonterska inicijativa pokazuje snagu ideje i vere, upornosti i posvećenosti pojedinaca, koji su stručnjaci i filantropi, koji široj zajednici svojim znanjem i iskustvom pomažu, izlazeći iz uobičajenih okvira svojih radnih obaveza, a sve u cilju promocije solidarnosti, povezivanja i zajedništva.

ZA DOPRINOS MLADIH PREKOGRANIČNOJ I REGIONALNOJ SARADNJI

 Književni festival Užičke gimnazije „Na pola puta“  

Književni festival koncipiran je kao niz aktivnosti koje su bazirane na ideji čitanja kvalitetne savremene književnosti uz promovisanje ideja omladinskog aktivizma, volonterskog rada učenika, profesora i njihovih starijih sugrađana. Ideja je da se mladi ljudi obuče u oblasti kreiranja i realizacije kulturnih događaja, kao i da se razvija svest o mogućnosti aktivnog angažmana u formiranju kulturne klime u gradu i kulturnih navika generacija srednjoškolaca.

Festival podrazumeva i gostovanje devet autora sa teritorije Balkana koji tokom tri festivalska dana drže časove književnosti u Užičkoj gimnaziji i jednoj gradskoj osnovnoj školi. Tokom tri večeri organizuju se javna čitanja namenjena široj publici. Ovogodišnji festival je organizovan uprkos teškoćama izazvanim pandemijskim okolnostima. Zbog toga je organizovan live streem celokupnog programa i na taj način su predavanja i javna čitanja postala dostupna znatno širem krugu publike.

ZA RODNU RAVNOPRAVNOST I POBOLJŠANJE KULTURE U RURALNIM ZAJEDNICAMA

 Seoski kulturni centar Markovac, Velika Plana

Kulturni centar angažuje se na osnaživanju marginalizovanih - afirmiše rodnu i druge pravde u oblasti književnog stvaranja; afirmiše seosku sredinu kao prostor u kome je moguće uspostaviti centar kulturnih dešavanja i umetničkog stvaranja; zalaže se za razvoj alternativnih pedagoških modela, za sve uzraste; zalaže se za ekološki održivo kulturno stvaranje; istražuje mobilne i participativne kulturne formate koji su funkcionalni i u otežanim uslovima, te čini kulturnu uvek i svuda – SVIMA dostupnu (npr. „Kulturna dostava“ u doba korone). Svi programi su besplatni za korisnike.

Inicijativa Seoski kulturni centar razvija model kulturne decentralizacije koji donosi benefite i otvara nove perspektive kako užoj zajednici, u kojoj je pokrenut, tako i široj zajednici, sa kojom je u stalnom dinamičnom odnosu razmene i podrške.

ZA MOBILIZACIJU ZAJEDNICE

 Grupa Kotež  

Udruženje građana Kotež kontinuirano se bavi rešavanjem ekoloških i komunalnih problema, organizacijom sportskih i kulturnih manifestacija i okuplja isključivo volontere. Neke od aktivnosti grupe u prethodnom periodu su ukazivanje na ključne probleme naselja: nelegalna gradnja, izlivanje kanalizacije u atmosferske kanale oko naselja, divlje deponije, uginuće biljnog i životinjskog sveta u kanalima koji vode ka Dunavu.

 ZA SOLIDARNOST U KRIZI

 Grupa Somborske šnajderke

Na početku policijskog časa i vanrednog stanja, kada se očekivao dvostruki rast partnerskog nasilja, a nije bilo preventivnih kampanja, grupa od pet hrabrih žena žrtava porodičnog nasilja, pokrenula je kampanju prikupljanja materijala i opreme od grada i kompanija i započela je akciju šivenja besplatnih maski. Zahvaljujući pozitivnim reakcijama građana, privrede i javnog sektora, pokrenule su proizvodnju i distribuciju deficitarnih zaštitnih maski u količini od 1500 komada nedeljno i besplatnu podelu dežurnim službama i siromašnim građanima prvo u Somboru, a onda i širom Srbije. Ove hrabre žene imaju sopstveno socijalno preduzeće „Somborske šnajderke".

Snimak Godišnje konferencije o građanskom aktivizmu u javnom zagovaranju 2020. godine možete pogledati ovde.

Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj sprovodi projekat Aktivni građani: bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju koji ima za cilj da doprinese jačanju demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Projekat je trogodišnja inicijativa koju je BOŠ, u saradnji sa Fondacijom BFPE za odgovorno društvo (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija pokrenuo sa ciljem da unapredi prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu, prakse koje zastupaju interese lokalnih zajednica i aktivno uključuju građane u svoj rad. 

 

 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.