Pokretači promena 2022

GODIŠNJA NAGRADA ZA POKRETAČE PROMENA 2022.

Beogradska otvorena škola, četvrtu godinu zaredom, dodeljuje nagrade motivisanim građanima onima koji istrajavaju u naporima da poboljšaju živote svih nas. Najuspešniji i najuporniji pojedinci, neformalne grupe i organizacije civilnog društva poneće priznanje Pokretači promena za 2022. godinu. Nagrada je jedinstvena prilika za dodatno prepoznavanje, kao i finansijsku i medijsku podršku najistrajnijim i najinovativnijim među nama. 

Ove godine, dodeliće se nagrade Pokretačima promena u pet kategorija:

I – SARADNJOM DO PROMENE

Nagrada u ovoj kategoriji dodeljuje se organizacijama civilnog društva koje su ostvarile uspešnu saradnju sa javnim vlastima i doprinele unapređenju javnih politika. Kao primer najuspešnije kampanje javnog zagovaranja u saradnji sa donosiocima odluka, nagrađena je organizacija Caritas Šabac za inicijativu „Razvoj usluga socijalne zaštite u opštini Bogatić“. 

 

Inicijativa je pokrenuta 2015. godine na osnovu iskustva koje je Caritas Šabac imao u pružanju usluga socijalne zaštite u zajednici na teritoriji grada Šapca, ali aktivnosti još uvek traju. Saradnjama na projektima Evropske unije između opštine Bogatić kao javne vlasti i Caritasa Šapca kao nevladine organizacije, ali i svakodnevnom saradnjom, uspostavljanjem dobrih odnosa sa ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovnim ustanovama i lokalnom zajednicom uopšte, dolazi do uspostavljanja usluge pomoć u kući za stara i bolesna lica čiji je pružalac Caritas Šabac, a koju finansira Opština. Tri godine kasnije, uspostavlja se usluga dnevni boravak za odrasle osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama. Istovremeno sa ovom, Caritas Šabac licencira još jednu uslugu socijalne zaštite u zajednici za istu kategoriju korisnika - stanovanje uz podršku. U ovom momentu uslugu pomoć u kući koristi 80 osoba, korisnika u dnevnom boravku je 18, a dve osobe žive u stanu za stanovanje uz podršku. Tokom godina pružanja ovih usluga stotine ljudi direktno ih je koristilo, a hiljade indirektno imalo poboljšanje kvaliteta života zahvaljujući istim.

II – SINERGIJOM DO USPEHA

Nova kategorija nagrađuje organizacije koje su ostvarile saradnju sa poslovnom zajednicom i zajednički zagovarale stvaranje podsticajnog okruženja za važne promene u zajednici. Prvi dobitnik u ovoj kategoriji je udruženje žena Etno čarolija Prva Kutina iz Niške banje, za obnovu Doma kulture u selu i pokretanja građana svih struktura organizovanjem raznih kulturnih dešavanja u 2022. 

 

Etno čarolija je pokrenula inicijativu obnove davno napuštenih prostorija Doma kulture u selu i za 5 meseci prostor od 400m2 učinila upotrebljivim i dostupnim za organizaciju radionica, manifestacija, kulturnih dešavanja, promocija knjiga i slično. U tom pohodu, sredstva su obezbeđena kroz par manjih projekata i uz podršku raznih donatora - pravnih i fizičkih lica. U Domu kulture je oživljen kulturno umetnički program, formiran je KUD sa folklornom, likovnom, čitalačkom i pesničkom sekcijom. Takođe, u okviru Doma kulture napravljena je vežbaonica sa spravama i rekvizitima koju koriste volonteri, dostupna je deci škole koja nemaju svoju školsku salu, osposobljena je biblioteka gde ima preko 1000 književnih dela, etno muzej sa izloženim starinama i projektorom iz 1953. godine koji je služio tom istom Domu za filmske projekcije.

III – PRVI GLAS GRAĐANA

Nagrada Prvi glas građana namenjena je organizaciji civilnog društva koja je kroz svoje aktivnosti javnog zagovaranja doprla do velikog broja građana i obezbedila njihovu podršku. Građani su postali nosioci poruke kampanje i zajedničkim naporima su postignuti vidljivi rezultati. Ovogodišnji dobitnici su Kreativno afirmativna organizacija Parnas za inicijativu „Pristupačan svima - Uhvati film festival“. 


KAO Parnas je nedavno u Novom Sadu realizovao 20. Međunarodni filmski festival Uhvati film – festival čiji su akteri i autori osobe sa invaliditetom. Ono što je jedinstveno u vezi sa ovim festivalom, osim teme, jeste to što je ceo program bio pristupačan osobama sa invaliditetom: bioskop Kulturnog centra je najpristupačniji postojeći u Novom Sadu, svih 28 filmova koje je ušlo u program je opisno titlovano (pristupačno gluvima), a govorni sadržaji (tribine, obraćanja) su prevođeni na znakovni jezik. Po prvi put u istoriji filmskih festivala u Srbiji, festival je ceo bio pristupačan i slepim i slabovidim osobama jer je ceo filmski program, kao i trejleri, audioopisan i sinhronizovan na srpski jezik. 

IV – POHOD NA AKTIVIZAM

Pohod na aktivizam predstavlja uspešnu aktivističku inicijativu koja je kroz rešavanje lokalnog, regionalnog ili nacionalnog problema od javnog značaja uspešno aktivirala veliki broj građana. Ova nagrada namenjena je neformalnim grupama koje su uspešno sprovele tu inicijativu uz podršku šire grupe građana. Ove godine, nagrada je pripala neformalnoj grupi Bežanija ostaje, Kosa prkosi

 

Inicijativa je pokrenula i udružila stanovnike Bežanijske kose, nakon saznanja da je objavljen Predlog izmena i dopuna plana detaljne regulacije jednog područja u naselju, sa ciljem izgradnje stambenog kompleksa. Građani su se udružili u borbi protiv izgradnje 3 nebodera od 100 i 120 metara u mirnom porodičnom naselju sa objektima pretežno niske gradnje. Za ovu izgradnju bi bila posečena stabla stara preko 40 godina i uništene zelene površine sportskog terena. Realizacijom planiranih gradnji bi se trajno narušio kvalitet i karakter ovog predela, pejzažne karakteristike i identitet Bežanijske kose. Nepovratno bi se ugrozio identitet i prepoznatljivost Bežanijske kose, značajno bi se ugrozio kvalitet životne sredine i odražavajući se negativnim psihološkim i zdravstvenim efektima kod članova lokalne zajednice i svih korisnika prostora. Više stotina primedbi je do sada poslato Gradskoj komisiji koja odlučuje o promeni detaljnog plana, od uticaja na životnu sredinu do rizične izgradnje naselja nad železnički tunelom i magistralnim vodovodom.

 

V – POKRETAČ/ICA PROMENA

U okviru ove kategorije, nagrađuju se pojedinci koji su, boreći se za zajednički interes, hrabro iskoračili iz okvira uobičajenih očekivanja i dokazali kolika je snaga pojedinca. Ove godine, nagrađujemo dve Pokretačice promena. 

 

Olivera Jovović iz udruženja SMA Srbija je Pokretačica promena za inicijativu „Proširenje liste neonatalnog skrininga na spinalnu mišićnu atrofiju“. Počevši od marta 2022. godine, narednih godinu dana se projektno finansira aktivnost skrininga svih novorođenih beba u GAK "Narodni front". Projekat su zajednički pokrenuli Olivera Jovović iz SMA Srbija kao udruženje pacijenata, Univerzitetska klinika u Tiršovoj i Biološki fakultet kao laboratorija koja realizuje testove na spinalnu mišićnu atrofiju. Nakon prvih rezultata, iz RFZO je najavljeno da će se projekat nastaviti iz sredstava obezbeđenih budžetom Republike Srbije i proširiti na ostala porodilišta. 

 

Vesna Stanimirović je direktorka i vaspitačica u Predškolskoj ustanovi Stonogica u Sremskoj Mitrovici, koja je pokrenula inicijativu „Naše malo, nekome znači mnogo“. Kroz ovu inicijativu pokrenute su mnoge akcije kojima su potpomognute mnoge organizacije, obrazovne i zdravstvene ustanove, pojedinci i porodice. Za Dečje selo u Sremskoj Kamenici, svake godine se u toku ''Dečje nedelje'' sakupljaju sredstva (garderoba, školski pribor, novčana sredstva, konditorski proizvodi…). Vesna Stanimirović je organizator i mnogih humanitarnih događaja na kojima se skupljaju materijalna i nematerijalna sredstva za ugrožene porodice, pojedince i predškolsku ustanovu.

 

Zahvalnica za doprinos sistemskom jačanju mentalnog zdravlja u zajednici 

PIN je na osnovu rezultata istraživanja o faktorima rizika i potrebama vezanim za mentalno zdravlje stanovništva u Srbiji razvio 3 programa podrške usmerenih na mentalno zdravlje i psihosocijalnu podršku - program za mlade, za stariju populaciju i za osobe u krizi koji su podrazumevali grupne psihoedukativne susrete i individualno psihološko savetovanje. U saradnji sa 8 jedinica lokalne samouprave, programi su pilotirani u 8 gradova i opština od aprila do avgusta 2022. 8 psihologa i 1 defektolog su izabrani da prođu kroz obuku za sprovođenje programa i u svojim lokalnim zajednicama obezbede dostupnost besplatne podrške, koja je organizovana u lokalnim zajednicama i po merama građana. 

 

Zahvalnica za doprinos borbi za dostojanstven život dece i mladih sa autizmom 

Udruženje dobija zahvalnicu za inicijativu „Opremanje odmarališta za decu sa autizmom i njihove porodice u Moravcima“. Inicijativa za opremanje odmarališta za decu sa autizmom je pokrenuta juna 2020. godine. Urađena je stolarija na celom odmaralištu, podovi, kuhinja i dnevni boravak su kompletno opremljeni, dve sobe za spavanje, kupatilo, a u dvorištu je posađeno 500 sadnica borovnice (donacija). Sve je opremljeno uz pomoć donacija firmi, tj. poslovnog sektora. Ideja je da se opremi odmaralište za decu sa autizmom koje će porodice moći da koriste bez ikakve naknade. 

 

Zahvalnica za podizanje vidljivosti problema ekonomske nejednakosti između žena i muškaraca 

Inicijativu „Koliki je moj deo?“ je pokrenulo Žensko udruženje Kolubarskog okruga sa ciljem da podigne vidljivost nepravedne raspodele nasledstva između muškaraca i žena. Kroz kreativne vizuale, kampanja je privukla veliki broj žena da podele svoja iskustva u kojima su bile nepravedno tretirane i ostavljene bez nasledstva zbog rodnih uloga i samo zbog toga što su ženskog pola. Vidljivost kampanje je 2 miliona ljudi i 90 medijskih objava u 3 meseca na regionalnom nivou. Udruženje pruža i besplatnu pravnu pomoć ženama koje su u procesu raspodele nasledstva. 

 

Zahvalnica za pružanje jednakih mogućnosti osobama sa invaliditetom i podrške u ostvarivanju prava na rad 

Udruženje Zadrugarstvo 

Udruženje dobija zahvalnicu za inicijativu „Zadrugarstvo - prvo socijalno preduzeće za reciklažu i ručnu proizvodnju papira u Kragujevcu“. Cilj inicijative je bio da se u septembru pokrene prvo socijalno preduzeće u Kragujevcu, po modelu zapošljavanja uz podršku, koja će osnažiti osobe sa teškoćama u razvoju i pružiti im mogućnost da prepoznaju svoje afinitete, radno se osposobe i ekonomski osamostale. U inkluzivnoj radnoj sredini, korisnicima - odraslim osobama sa invaliditetom se pruža svakodnevna individualna podrška u procesu obučavanja i radne integracije. Podršku korisnicima pruža radni asistent, odnosno koordinator radionice. Podrška je fleksibilna i prilagođava se potrebama i mogućnostima pojedinačnih korisnika. Sve resurse, od reciklažnog materijala do finansijske podrške za pokretanje preduzeća, obezbedili su građani, koji su se uglavnom informisali o radu Udruženja putem socijalnih mreža. 

 

Zahvalnica za doprinos zaštiti reka u Srbiji 

VIVA Vodene inspektorke Valjeva  

Pet aktivistkinja iz Valjeva, stručnjakinja u svojim oblastima su se organizovale da skrenu pažnju javnosti u Valjevu na kvalitet površinskih voda. Podstaknute zvaničnim izveštajima o ispitivanju kvaliteta površinskih voda koji su objavljivani na sajtu lokalne samouprave sa kojima šira javnost nije bila upoznata, pokrenule su inicijativu „Ko to tamo zagađuje?“. Neformalna grupa VIVA je do sada uzorkovala vodu iz reke Kolubare, pre i nakon mesta izlivanja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda “Gorić” (PPOV), potom vodu iz reke Kamenice na izletničkom mestu Divčibare, kao i na Bukovskoj Reci u selu Podbukovi, ispod Divčibara i iz reke Gradac. Analize uzoraka vode koja je uzeta iz reke Kolubare skrenule su pažnju na problem ispravnosti i rada Postrojenja za prečlišćavanje otpadnih voda “Gorić” jer se pogoršava kvalitet vode u Kolubari nakon izliva vode iz postrojenja. 

 

Zahvalnica za prevazilaženje tabua 

Inicijativu „Besplatni higijenski ulošci na Univerzitetima u Republici Srbiji“ sprovodi neformalna grupa koju čine studentkinje Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, sa odseka za srpsku književnost i komunikologiju. Motivaciju za realizaciju ove inicijative, pronašle su iz želje da unaprede položaj studentkinja na svom Fakulteta. Ideja je da se na ovaj način pokrene društvo, nakon toga i čitava lokalna zajednica, kako bismo počeli na sistemski način da brinemo o položaju žena/devojaka. Motivisale su ceo region da uvode higijenske uloške, a uskoro će biti završena i njihova mobilna aplikacija za skupljanje donacija. Uvode inovativne ideje, pokušavaju da na inovativan način "omekšaju tabu tebe" menstruacije, često navode da se zabavljaju smišljajući kreativne ideje koje će normaizovati menstruaciju, a sa ruge strane smanjiti menstrualno siromaštvo. 

 

Zahvalnica za borbu za donošenje Zakona o Hitnoj pomoći 

Dejan Zejnula iz udruženja Pravo na život – Meri, dobija zahvalnicu za inicijativu „Život traži hitnu pomoć“. Srbija nema Zakon o Hitnoj pomoći i Dejan Zejnula pune dve godine zagovara da se zakon donese i usvoji. Oformio je radnu grupu, napisao predlog zakona i sada je zakon na čekanju u Narodnoj skupštini R. Srbije. Pre svega, ovo je nacionalna kampanja i tiče se svih građana bez obzira na rasu, pol, nacionalnu i versku pripadnost, imovinsko stanje itd. Karakteriše je to što se jedan čovek setio i pokrenu celu priču i što je u tome uspeo.

Godišnja nagrada za Pokretače promena dodeljuje se u okviru projekta „Aktivni građani - bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” koji sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). BOŠ realizuje ovaj projekat u saradnji sa Fondacijom BFPE za odgovorno društvo (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija. Projekat traje od novembra 2018. do maja 2023. godine.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.