O projektu

Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj sprovodi projekat “Aktivni građani: bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” koji ima za cilj da doprinese jačanju demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi.

Stabilnost demokratskih institucija i vladavina prava su nezamislivi bez aktivnog učešća civilnog društva i građana u kreiranju javnih politika, rešavanju problema, prepoznavanju i ostvarenju potencijala neophodnih za napredak jedne zajednice. Javno zagovaranje ima ključnu ulogu u jačanju demokratskih procesa i demokratskog društva utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu.

Projekat je trogodišnja inicijativa koju je BOŠ, u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija pokrenuo sa ciljem da unapredi prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu, prakse koje zastupaju interese lokalnih zajednica i aktivno uključuju građane u svoj rad.

Opšti cilj projekta „Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“ je da doprinese jačanju demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi.

Ovim projektom će BOŠ nastojati da:

  • unapredi prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu u Srbiji;
  • poveća podršku građana aktivnostima organizacija civilnog društva;
  • unapredi proces donošenja odluka i razvoja javnih politika;
  • unapredi razumevanje zagovaračke uloge organizacija civilnog društva među građanima, medijima i donosiocima odluka.

Projekat se realizuje od 19. novembra 2018. godine do 18. novembra 2021. godine.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

© Beogradska otvorena škola 2019