Program podrške

Program podrške civilnom društvu za javno zagovaranje sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija. Program je deo projekta Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju koji se realizuje uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Projekat teži da doprinese jačanju demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi.

Šta podrazumeva Program podrške civilnom društvu za javno zagovaranje?

Program se realizuje kroz projektnu i programsku podršku koje se obezbeđuju partnerskim organizacijama.

Projektna podrška obuhvata finansijsku podršku projektima javnog zagovaranja i dodatno osnaživanje kapaciteta partnerskih organizacija - projektnih partnera, koje u svom radu primenjuju metode javnog zagovaranja. Potencijalni projektni partneri koji se prijavljuju za ovaj vid podrške mogu predložiti nove projekte ili imati tekuće projekte javnog zagovaranja, za koje su im potrebna dodatna finansijska sredstva i/ili unapređenje kapaciteta. Potencijalne partnerske organizacije mogu da konkurišu za finansijsku podršku u minimalnom iznosu od 10.000 USD i maksimalnom iznosu od 15.000 USD. 

Programska podrška obuhvata dodatno osnaživanje kapaciteta partnerskih organizacija – programskih partnera, koje već sprovode kampanje javnog zagovaranja. Potencijalni programski partneri koje se prijavljuju za ovaj vid podrške mogu imati tekuće projekte javnog zagovaranja, mogu biti učesnici ili pokretači različitih inicijativa javnog zagovaranja koje tek treba da budu sprovedene. Programska podrška ne podrazumeva finansijska sredstva iz budžeta ovog ProgramaOva vrsta podrške ima za cilj ne samo da unapredi postojeće aktivnosti organizacije u oblasti javnog zagovaranja već i da dugoročno unapredi kapacitete organizacije (njenu organizacionu strukturu, prakse javnog zagovaranja kao i celokupan strateški pristup organizacije kada je u pitanju osmišljavanje kampanja javnog zagovaranja).

Pored projektne odnosno programske podrške Program obuhvata i ekspertsku i mentorsku podršku, treninge jačanja kapaciteta kao i mogućnost učešća u Nacionalnoj zagovaračkoj platformi i godišnjim nagradama Pokretači promena. Više možete pogledati ovde.

U okviru dva poziva Programa podrške je sa više od 263.000 dolara podržano 40 lokalnih i nacionalnih zagovaračkih inicijativa, osmišljenih i realizovanih od strane više od 40 organizacija civilnog društva. Naši projektni i programski partneri su u svoje zagovaračke inicijative uključili više od 10.000 ljudi iz cele Srbije, a svojim aktivnostima dosegli su do čak dva miliona građana i građanki. 

Kojim temama se bavimo na Programu podrške civilnom društvu za javno zagovaranje?

Tematske oblasti obuhvaćene ovim Programom su:

  • unapređenje i zaštita ljudskih prava;
  • razvoj lokalne zajednice;
  • zaštita i unapređenje životne sredine i klimatske promene; 
  • druge oblasti od značaja za društvo, u kojima se ostvaruju ciljevi i očekivani rezultati Programa.

Više o zagovaračkim aktivnostima partnerskih organizacija možete pogledati ovde.

Koje su dodatne aktivnosti Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje?

Program podrške civilnom društvu za javno zagovaranje obuhvata sledeće aktivnosti i elemente koji će biti pruženi partnerima i kroz projektnu i kroz programsku podršku.

Program jačanja kapaciteta za javno zagovaranje primenom inovativnih metoda zagovaranja - obuhvata uvodnu radionicu i tri treninga:

  • Trening za razvoj efektivnih strategija zagovaranja - Namenjen je razvoju kapaciteta partnera za primenu pravovremenih, strateški orijentisanih zagovaračkih inicijativa, koje u obzir uzimaju zainteresovane strane i njihove potencijalne uticaje, kao i potencijalno pozitivne i negativne aspekte korišćenih alata i taktika. 
  • Trening za komunikaciju - Kroz ovaj trening odabrane organizacije unapređuju veštine u sledećim oblastima: a) komunikacija u elektronskim i onlajn medijima, b) izgradnja komunikacije sa lokalnom zajednicom u cilju sticanja javne podrške i aktivnog uključivanja građana, c) izgradnje partnerstava značajnih za delotvornost zagovaračkih inicijativa.
  • Trening za planiranje inovativnih pristupa javnom zagovaranju: Partneri će razviti veštine osmišljavanja, razvoja i testiranja različitih inovativnih pristupa javnog zagovaranja koji su usklađeni sa društveno-političkim kontekstom. Kroz ovaj trening razvijaće se kreativnost i raznovrsnost zagovaračkih metoda i alata koje organizacije primenjuju. 

Učešće u Nacionalnoj zagovaračkoj platformi - koje omogućava odabranim organizacijama da kroz struktuirani dijalog svoje zagovaračke inicijative komuniciraju relevantnim donosiocima odluka i

Pristup ekspertskim resursima kroz Zagovaračku kliniku - BOŠ obezbeđuje ekspertsku podršku partnerima u sprovođenju odabranih zagovaračkih inicijativa kroz Zagovaračku kliniku. Podrška obuhvata kontinuiran pristup ekspertskim savetima, u trenutku kada odabrane organizacije za to imaju potrebe i u onim oblastima za koje im je potrebna podrška. Pored toga, BOŠ, BFPE i BIRN organizuju diskusije i vebinare na relevantne teme za same predložene kampanje javnog zagovaranja, konkretne aktivnosti vezane za komunikaciju, uključivanje građana.

Ko može da se prijavi, kako i kada?

Za učešće u Programu mogu se prijaviti organizacije civilnog društva koje su registrovane u skladu sa važećim Zakonom o udruženjima ili Zakonom o zadužbinama i fondacijama i koje u svojoj zajednici aktivno uključuju građane u svoj rad.

Sve prijave za učešće na Programu podrške civilnom društvu za javno zagovaranje se vrše isključivo elektronskim putem preko onlajn platforme javnozagovaranje.bos.rs na kojoj će se nalaziti sve relevantne informacije u vezi sa konkursom.

Poziv za treću godinu podrške biće objavljen u periodu januar-mart 2021. godine.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.