Pokretači promena 2021

Upoznajte naše Pokretače promena za 2021.

SARADNJOM DO PROMENE

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica

Nagrada u ovoj kategoriji dodeljuje se organizacijama civilnog društva koje su ostvarile uspešnu saradnju sa javnim vlastima i doprinele unapređenju javnih politika.  Kao primer najuspešnije kampanje javnog zagovaranja u saradnji sa donosiocima odluka, nagrađena je organizacija „Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije“.

Inicijativa „Spasite prepelice – prijavite vabilice! – kampanja za borbu protiv krivolova 2021.“ je deo njihove borbe protiv krivolova, koja uključuje rad na terenu, zagovaranje kod institucija, kao i medijsku kampanju. Zahvaljujući ovoj inicijativi proglašena je zabrana lova na grlice i prepelice do 2025. godine. Više o samoj inicijativi možete videti ovde.

PRVI GLAS GRAĐANA

Udruženje građana Volim Padinjak

Nagrada Prvi glas građana namenjena je organizaciji civilnog društva koja je kroz svoje aktivnosti javnog zagovaranja doprla do velikog broja građana i obezbedila njihovu podršku. Građani su postali nosioci poruke kampanje i zajedničkim naporima su postignuti vidljivi rezultati.

U 2021. godini glas koji se najjače čuo, organizacija koja je uspela da inspiriše, motiviše i okupi veliki broj građana u zajedničkoj borbi za promenu jeste Udruženje građana Volim Padinjak iz Padinske Skele. Inicijativa za rešavanje komunalnih problema stanovnika Mesne zajednice Padinska Skela pokrenuta je ponovnim okupljanjem jedne školske ekipe, ponovnim kontaktom odeljenja VIII2 posle 30 godina. Trenutno imaju 6 inicijativa koje je podržalo oko 1.000 građana.

POHOD NA AKTIVIZAM

Ženski solidarni front

Pohod na aktivizam predstavlja uspešnu aktivističku inicijativu koja je kroz rešavanje lokalnog, regionalnog ili nacionalnog problema od javnog značaja uspešno aktivirala veliki broj građana. Ova nagrada namenjena je neformalnim grupama koje su uspešno sprovele tu inicijativu uz podršku šire grupe građana. 

Ove godine u svom pohodu na aktivizam najdalje je otišao, i ostvario važne promene u zajednici, Ženski solidarni front iz Vranja. ŽSF nagrađen je za Humanitarni bal koji je organizovan kako bi se obezbedila sredstva za materijalnu podršku deci i porodicama koje su izgubile radno sposobnog člana usled posledica Covid-19. Zahvaljujući ovoj inicijativi, animiran je veliki broj Vranjanaca koji su pokazali da materijalni status jedne zajednice nije prepreka solidarnosti i humanosti.

POKRETAČ/ICA PROMENA

Zvezdana Luković i Milica Nikolić

U okviru ove kategorije, nagrađuju se pojedinci koji su, boreći se za zajednički interes, hrabro iskoračili iz okvira uobičajenih očekivanja i dokazali kolika je snaga pojedinca.

Zvezdana Luković iz Gornjeg Milanovca je Pokretačica promena za 2021. godinu. Ona je nagrađena za inicijativu „Nevađani za Nevade – protest protiv izgradnje asfaltne baze u Gornjem Milanovcu“. Zvezdana je pokrenula kampanju protiv plana lokalne samouprave Gornjeg Milanovca da na samom ulazu u grad, pored reke, vrtića i osnovne škole, pokrene rad fabrike betona i asfaltne baze. Nakon tri nedelje intenzivnih protesta, plan je odbačen.

Milica Nikolić iz Lajkovca je još jedna Pokretačica promena u ovoj godini. Lajkovac je jedna od opština u kojoj se nije sistemski vodila briga o deci sa smetnjama u razvoju i nije im bila dostupna nijedna usluga socijalne zaštite. Milica je, zbog toga, osnovala udruženje za pomoć osobama sa autizmom Bazi Mili. Nagrađena je za inicijativu da se deci sa smetnjama u razvoju u Lajkovcu obezbedi usluga ličnog pratioca, da im se omogući život u inkluzivnom okruženju i da se uključe u lokalnu zajednicu.

POSEBNE ZAHVALNICE

ZA DOPRINOS MULTISEKTORSKOJ SARADNJI

Udruženje Jadovnik

Udruženju Jadovnik – oaza netaknute prirode iz Prijepolja uručena je zahvalnica za inicijativu „Zaštitimo beloglavog supa“, čiji je cilj očuvana priroda i biološka raznovrsnost područja Jadovnik. Ovo udruženje uspostavilo je saradnju sa poljoprivrednicima i vlasnicima klanica, što je rezultiralo stalnim obezbeđivanjem hrane za supove, a istovremeno i manjim otpadom koji zagađuje prirodu, jer se na hranilišta odnosi životinjski otpad.

ZA NAJVIDLJIVIJU KAMPANJU

Unija Treći Beograd

Posebnu zahvalnicu za najvidljiviju kampanju odnela je Unija Treći Beograd, koja je uspela da odbrani Baru Reva – netaknuto prirodno dobro u kome žive zaštićene vrste životinja. Aktivisti su dan i noć dežurali na Revi, kako bi sprečili da ovo prirodno dobro postane postrojenje za građevinski otpad. Inicijativa oko Reve bila je početni korak u kreiranju promene i borbe za zdravu životnu sredinu, a  nakon toga su pokrenute razne akcije za rešavanje niza ekoloških problema na nacionalnom nivou.

ZA ODBRANU PRAVA MAMA

Udruženje Mame su zakon

Udruženju Mame su zakon uručena je posebna zahvalnica za odbranu prava mama za inicijativu „Dižem glas za mame“. Inicijativa je započeta zagovaranjem za izmene Zakona o finansijskoj podršci porodica sa decom, da bi se vremenom proširila na sprovođenje raznih akcija, konferencija i uličnih aktivnosti u oblasti zaštite prava mama prvenstveno u pogledu finansijske pomoći tokom perioda porodiljskog odsustva.

ZA UPOTREBU IKT-a U AKTIVIZMU

Igor Velić

Zahvalnica je uručena Igoru Veliću, predsedniku Udruženja Sigurne staze iz Bora, za inicijativu „Staze urbane mobilnosti na teritoriji grada Bora“. Inicijativa je pokrenuta sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja u ovom gradu, ali i doprinosa zaštiti životne sredine i poboljšanju pristupačnosti saobraćajne infrastrukture. Inovativnost ovog projekta se ogleda u dostupnoj GIS platformi koja obiluje informacijama o ranjivim učesnicima u saobraćaju i obeležjima bezbednosti saobraćaja u Boru.

 

Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj sprovodi projekat Aktivni građani - bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju čiji cilj je da doprinese jačanju demokratkog društva u Srbiji koje je utemeljeno na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Projekat traje od novembra 2018. do maja 2023. godine, a realizuje ga Beogradska otvorena škola (BOŠ), u saradnji sa Fondacijom BFPE za odgovorno društvo (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.