Aktivni građani - Bolje društvo

Projekat „Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” je inicijativa pokrenuta sa ciljem da unapredi prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu.

74

podržane
organizacije

55.000+

uključenih
građana

32

pokrenuta
grada

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.