Vesti

Održan sastanak radne grupe koja se bavi obrazovanjem

Nastavljajući razgovore započete u novembru 2022. godine, članovi radne grupe koja se bavi obrazovanjem i zapošljivošću mladih iz ugroženih društvenih grupa, sastala se u četvrtak, 20. aprila 2023. godine.

Predstavnici poslovnog, civilnog, javnog sektora i škola, razgovarali su o motivaciji mladih iz osetljivih grupa (Romi, osobe sa invaliditetom, mladi iz ruralnih područja) da se uključe na tržište rada, važnosti radnih praksi i mogućnostima socijalnog preduzetništva.

Predstavnici civilnog sektora koji se bave pitanjima obrazovanja i tranzicija na tržištu rada istakli su da je važno imati u vidu da u kategoriju mladih spadaju osobe od 15 do 30 godina, da oni imaju različite potrebe i da je važno prilagoditi rezultate i benefite rada određenoj grupi mladih.

Predstavnici škola podsetili su na potrebu da se u obrazovnim institucijama angažuje karijerni praktičar, koji bi, kroz mentorstvo, radio sa učenicima na karijernom vođenju i savetovanju.

Raditi sa decom na terenu, okrenuti se malim sredinama i osluškivati njihove potrebe, podržati radne prakse, osnovni su zaključci ovog sastanka radne grupe.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.