Vesti

Održan završni događaj na projektu „Aktivni građani – bolje društvo“ pod nazivom „Sva lica aktivizma“

Beogradska otvorena škola (BOŠ) i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) organizovali su događaj pod nazivom „Sva lica aktivizma“ kako bi proslavili brojne inicijative koje su realizovane u proteklih pet godina u okviru projekta „Aktivni građani – bolje društvo“.

„Građani su srećni kada vide šta organizacije civilnog društva čine za zajednicu i zbog toga žele da im se pridruže. Oni shvataju da su organizacije civilnog društva stvorene kako bi rešavale realne probleme i izazove, kao što su nedostatak parkova za decu ili čist vazduh“, istakao je Dejvid Kahrman, direktor za komunikacije pri misiji USAID-a.

Kroz finansijsku i mentorsku podršku, organizacije civilnog društva širom Srbije aktivno su uključivale građane u stvaranju pozitivnih promena i isticanju važnosti udruživanja, istrajnosti, podrške i mobilizacije zajednice.

„Tokom četiri i po godine trajanja projekta imali smo priliku da sarađujemo sa mnogim novim organizacijama i novim ljudima, što je od velike važnosti za civilno društvo - da se vidi da se u mnogim gradovima ipak aktiviraju građani. Zahvaljujući njihovim aktivnostima, pokrenula su se 32 grada u Srbiji“, napomenula je Marija Todorović, koordinatorka projekta „Aktivni građani - bolje društvo“.

„Malim organizacijama je veoma značajna podrška koju dobijaju na početku svog rada, kada nemaju puno iskustva. Važno je da osete podstrek, jer tada lakše steknu poverenje u svojim zajednicama i brže mogu da zagovaraju promene“, istakao je Oliver Aleksić iz ogranizacije Mladi poljoprivrednici Srbije, koja je na početku svog delovanja dobila podršku upravo na ovom projektu.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.