Vesti

Poseta Sjedinjenim Američkim Državama obeležila kraj projekta „Aktivni građani-bolje društvo“

U cilju unapređenja znanja i veština saradnje organizacija civilnog društva i kompanija za zajedničke inicijative javnog zagovaranja i sticanja direktnog uvida u najbolje primere zagovaračke saradnje između ovih sektora, Beogradska otvorena škola je od 22. aprila organizovala studijsku posetu Sjedinjenim Američkim Državama, do 30. aprila 2023. godine u okviru projekta „Aktivni građani – bolje društvo“. Ovom aktivnošću završen je projekat koji je trajao od novembra 2018. do maja 2023. godine.

Na studijskoj poseti učestvovalo je 15 predstavnika istaknutih lokalnih, regionalnih i nacionalnih OCD i aktera poslovnog sektora, koji su posvećeni unapređenju praksi javnog zagovaranja u Srbiji, učešća građana u sprovođenju javnih politika i unapređenju saradnje između civilnog društva i poslovnog sektora.

Poseta je uključivala sastanke sa lokalnim i međunarodnim organizacijama, kompanijama i privatnim fondacijama, koje imaju evidenciju o uspešnim praksama javnog zagovaranja, mobilizaciji građana u kampanjama javnog zagovaranja i o saradnji civilnog društva i biznisa u ovim inicijativama. Program je obuhvatio sastanke sa Nacionalnim demokratskim institutom (NDI), IREX-om, Amalgamated bankom, Svetskom bankom, Centrom za političku odgovornost (Center for Political Accountability), Active Minds, Open Gov Hub, Partnership for Transparency, Nacionalnim institutom za zdravlje SAD (U.S. National Institutes of Health) i Ambasadom Republike Srbije u Vašingtonu. Pored Vašingtona, učesnici su posetili i Filadelfiju, gde su ih ugostili predstavnici Akademije za građanski angažman grada Filadelfije (Civic Engagement Academy of the City of Philadelphia).

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.