Pokretači promena 2023

GODIŠNJA NAGRADA ZA POKRETAČE PROMENA 2023.

Beogradska otvorena škola, petu godinu zaredom, dodelila je nagrade motivisanim građanima koji istrajavaju u naporima da poboljšaju živote svih nas. Najuspešniji i najuporniji pojedinci, neformalne grupe i organizacije civilnog društva poneli su priznanje Pokretači promena za 2023. godinu. Nagrada je jedinstvena prilika za dodatno prepoznavanje i medijsku podršku najistrajnijim i najinovativnijim među nama. 

Ove godine, dodeljene su nagrade Pokretačima promena u pet kategorija:

I – SARADNJOM DO PROMENE

Nagrada u ovoj kategoriji dodeljuje se organizacijama civilnog društva koje su ostvarile uspešnu saradnju sa javnim vlastima i doprinele unapređenju javnih politika. Kao primer najuspešnije kampanje javnog zagovaranja u saradnji sa donosiocima odluka, nagrađena je organizacija Novosadska biciklistička inicijativa za inicijativu Mapiranje problema na biciklističkoj infrastrukturi u Novom Sadu.

Inicijativa je pokrenuta 2014. godine i predstavlja niz aktivnosti udruženja u koje su uključeni volonteri, ali i šira biciklistička zajednica, odnosno građani i građanke Novog Sada. Uspeh ove inicijative se ogleda u uspostavljenoj kvalitetnoj saradnji između udruženja i lokalnih gradskih institucija, koja doprinosi unapređenju i poboljšanju kvaliteta života građana Novog Sada, stanja u saobraćaju i smanjenju zagađenja u gradu, koje je izazvano motornim saobraćajem.

Zahvaljujući ovoj inicijativi, Grad Novi Sad je u proteklih 5 godina izvršio radove na sanaciji 20 kilometara biciklističkih staza, kao i na izgradnji 30 novih kilometara biciklističkih staza, čime je unapređena bezbednost biciklista. Ovom saradnjom je unapređen biciklistički saobraćaj što potvrđuju i brojke - 2017. je Novi Sad imao oko 9% biciklista u saobraćaju, dok danas taj procenat iznosi oko 12%.

II – PRVI GLAS GRAĐANA

Nagrada Prvi glas građana namenjena je organizaciji civilnog društva koja je kroz svoje aktivnosti javnog zagovaranja doprla do velikog broja građana i obezbedila njihovu podršku. Građani su postali nosioci poruke kampanje i zajedničkim naporima su postignuti vidljivi rezultati. Ovogodišnji dobitnici su Udruženje građanki FemPlatz za inicijativu #StopFemicidu - Koja je sledeća?.

Kampanja #StopFemicidu – Koja je sledeća? pokrenuta je sa idejom informisanja i mobilizacije šire zajednice kako bi se pružila podrška u borbi protiv femicida. FemPlatz je pokrenuo kampanju koja je podrazumevala informisanje i zagovaranje uspostavljanja nezavisnog tela za borbu protiv femicida (Femicide watch) i preduzimanje koraka za sprečavanje i procesuiranje femicida. Kampanja senzibilizacije javnosti uključila je objavljivanje više od 100 postova na društvenim mrežama (reach oko 250.000), preko 100 medijskih nastupa i intervjua kako bi se informisala javnost. Objavljena je serija tekstova o sprečavanju femicida, urađena video animacija i objavljeno 16 bilborda u Beogradu. Tokom kampanje postavljena je #StopFemicid zastava na zgrade UN, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnika građana, Kuće ljudskih prava i demokratije. Pored toga, FemPlatz je uputio apel za uspostavljanje Femicide watch-a svim narodnim poslanicima i poslanicama i održala sastanke sa poslničkim grupama kojima je predstavljen model za uspostavljanje ovog tela, za šta je obezbedila podršku Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnika građana. Kreirana je onlajn mapa femicida sa informacijama o 140 slučajeva femicida od 2020. godine i ustanovljena neformalna koalicija Zajedno protiv femicida, koju čini 17 organizacija civilnog društva i kolektiva.

Iako zahtevi zagovaračke kampanje još nisu ispunjeni, organizacija FemPlatz je pokrenula građanke i građane da budu podrška u procesu zagovaranja i da se pridruže zahtevima za sprečavanje femicida, upute dopise relevantnim institucijama i na taj način pokažu da rešavanje ovog pitanja ima široku podršku.

III – POHOD NA AKTIVIZAM

Pohod na aktivizam predstavlja uspešnu aktivističku inicijativu koja je kroz rešavanje lokalnog, regionalnog ili nacionalnog problema od javnog značaja uspešno aktivirala veliki broj građana. Ova nagrada namenjena je neformalnim grupama koje su uspešno sprovele tu inicijativu uz podršku šire grupe građana. Ove godine, nagrada je pripala neformlanoj grupi Mlavska vojska (Petrovac na Mlavi) za inicijativu Ne damo Mlavu.

Inicijativa je pokrenuta zbog zabrinutosti građana zbog čudne boje reke Mlave. Aktivisti su kontaktirali naučnike i utvrđeno je da se radi o zagađenju cijanobakterijom. Do ovoga je došlo zbog niskog vodostaja, suše i slabe protočnosti Mlave zbog brane u njenom gornjem toku, Ribarskoj klisuri. Putem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja građani su saznali da Opština nije ni radila analizu kvaliteta vode u sezoni kupanja. Građani su se okupili na četiri građanska zbora na reci Mlavi, kada su potpisivane prijave Inspekciji za vanredni inspekcijski nadzor zbog nepostupanja preduzeća koje upravlja minihidroelektranom po inspekcijskom nalogu.

Kao rezultat ovih aktivnosti, poslat je zahtev Opštini da uvrsti u budžet hidrološku analizu vode, tromesečno i mesečno u toku sezone, što je Opština i uvrstila u svoj budžet.

IV – POKRETAČ/ICA PROMENA

U okviru ove kategorije, nagrađuju se pojedinci koji su, boreći se za zajednički interes, hrabro iskoračili iz okvira uobičajenih očekivanja i dokazali kolika je snaga pojedinca. Ove godine, nagrađujemo Aleksandru Paunović za inicijativu Upis u registar dobrovoljnih davalaca matičnih ćelija.

Aleksandra Paunović, vršnjačka edukatorka u organizaciji Okular iz Ćićevca, ove godine je iznenada obolela od akutne limfoblasne leukemije. Na kraju njenog lečenja, biće potrebna transplatacija koštane srži, tj. matičnih ćelija. Aleksandra se iz bolnice, gde je na terapiji, povezala sa udruženjem Leuka i Zavodom za transfuziju i sprovela inicijativu i kampanju za Upis u registrar dobrovoljnih davalaca matičnih ćelija. Pozvala je javnost da se upišu u ovaj registar, jer će tako pomoći njoj ili nekome drugom. Inicijativa je bila vrlo uspešna i za jedan dan se u Ćićevcu 95 ljudi upisalo u registar davalaca matičnih ćelija, što znači da je 95 građana i građanki ovog malog mesta odlučilo da nekada u budućnosti nekome spasi život.

Sve informacije o Pokretačima promena ubuduće biće dostupne na sajtu Beogradske otvorene škole www.bos.rs.

 

 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.