Zaštita potrošača

Naziv projekta: „Poboljšanje upravljanja otpadom, ambalažnim otpadom i kesama“

Trajanje projekta: 1. maj – 30. novembar 2022.

Zaštita potrošača će tokom sedam meseci realizovati projekat „Poboljšanje upravljanja otpadom, ambalažnim otpadom i kesama“ čiji cilj je poboljšanje propisa koji utiču na očuvanje životne sredine i njihova efikasnija primena. 

Republika Srbija je do sada u velikoj meri uskladila svoje zakonodavstvo sa Evropskom unijom. Međutim, mnogi propisi se ne poštuju dovoljno, a znatan deo ambalažnog, ali i opasnog otpada odlaže se mimo propisa. Privreda ispunjava finansijske i papirološke obaveze (planovi, izveštaji o upravljanju otpadom, itd.), dok inspekcije gotovo isključivo proveravaju da li su kompanije ispunile samo te administrativne obaveze. Iskustvo pokazuje da su glavni razlozi loše primene ekoloških propisa to što privrednici i građani/ke često ne znaju da imaju neku obavezu ili kako da primene propise, a tu je i nedovoljna inspekcijska kontrola primene propisa. 

Kako bi se došlo do promene koju Zaštita potrošača želi da postigne, aktivnosti na projektu će obuhvatiti uzorkovanje i testiranje kesa koje se prodaju kupcima, obuke privrednika i ostalih relevantnih grupa za primenu propisa, a to će rezultirati formulisanjem predloga promena odredbi propisa koji regulišu upravljanje otpadom, ambalažnim otpadom i kesama. 

 

Naziv projekta: „Poboljšanje propisa u vezi plastičnih kesa i usklađivanje lokalnih odluka o komunalnim uslugama sa izmenama Zakona o zaštiti potrošača“

Trajanje projekta: 1. mart - 31. oktobar 2020.

Projekat „Poboljšanje propisa u vezi plastičnih kesa i usklađivanje lokalnih odluka o komunalnim uslugama sa izmenama Zakona o zaštiti potrošača“ ima za cilj da doprinese usvajanju sprovodovih i korisnih propisa u vezi zabrane korišćenja plastičnih kesa, pomogne usklađivanju lokanih odluka sa novim Zakonom o zaštiti potrošača i podigne kapacitet lokalnih udruženja da sprovode javno zagovaranje putem društvenih mreža.

Projekat sprovodi tim formiran od članova/ca udruženja potrošača Prosperitet iz Novog Sada, Pokreta potrošača iz Bora, Udruženja potrošača iz Kikinde i Zaštite potrošača.

Kroz aktivnosti na projektu zagovaraće se promene lokalnih odluka o načinu pružanja komunalnih usluga na osnovu analiza i anketa, a sve putem proizvodnje medijskih sadržaja, društvenih mreža i direktnog kontakta sa donosiocima odluka.

Biće anketirano 500 potrošača u pet gradova o problemima u komunalnih delatnostima, što će pomoći u izradi analiza usklađenosti zakona i lokalnih odluka u ovoj oblasti, kao i pisanju predloga usklađivanja ovih odluka sa pravnim okvirom EU.

Organizacija Zaštita potrošača je osnovana 2012. godine iz redakcije TV emisije Potrošački savetnik. Misija organizacije je da unapredi prava potrošača, vladavinu zakona, zaštitu životne sredine, kao i slobodu medija i informacija. Primarna oblast delovanja je zaštita prava potrošača, a u skladu sa Statutom, bave se unapređivanjem zaštite životne sredine, sistema zaštite zdravlja i obrazovanja, medijskom pismenošću, jačanjem vladavine prava, bezbednosti u saobraćaju i zaštitom prava građana zagarantovanih Ustavom Republike Srbije i ostalih prava koja su definisana Poveljom Evropske unije o osnovnim pravima.  

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.