Zaštita potrošača

Projekat Poboljšanje propisa u vezi plastičnih kesa i usklađivanje lokalnih odluka o komunalnim uslugama sa izmenama Zakona o zaštiti potrošača ima za cilj da doprinese usvajanju sprovodovih i korisnih propisa u vezi zabrane korišćenja plastičnih kesa, pomogne usklađivanju lokanih odluka sa novim Zakonom o zaštiti potrošača i podigne kapacitet lokalnih udruženja da sprovode javno zagovaranje putem društvenih mreža.

Ciljevi projekta biće postignuti kroz kombinaciju zagovaranja putem medija (masovnih i društvenih mreža) i kroz komunikaciju sa donosiocima odluka.

Period implementacije projekta je od 1. marta do 31. oktobra 2020. godine.

Projekat sprovodi tim formiran od članova/ca udruženja potrošača Prosperitet iz Novog Sada, Pokreta potrošača iz Bora, Udruženja potrošača iz Kikinde i Zaštite potrošača.

Glavne aktivnosti na projektu su:

 • Kampanja javnog zagovaranja za promene putem proizvodnje medijskih sadržaja, društvenih mreža i direktnog kontakta sa donosiocima odluka;
 • Pisanje i propagiranje predloga za promene lokalnih odluka o načinu pružanja komunalnih usluga na osnovu analize i ankete, kao i
 • Osposobljavanje udruženja potrošača van Beograda da vode kampanju putem društvenih mreža i medija.

Očekivani rezultati projekta su:

 • Urađene analize usklađenosti zakona i lokalnih odluka kojima se uređuje pružanje komunalnih usluga za pet gradova/lokalnih samouprava;
 • Anketirano ukupno 500 potrošača u pet gradova o problemima u komunalnim delatnostima;
 • Napisani predlozi usklađivanja lokalnih odluka sa zakonima i preporuka za usklađivanje sa pravnim okvirom EU;
 • Organizovana tri okrugla stola sa predstavnicima komunalnih preduzeća, lokalnih samouprava i republičkih organa;
 • Predstavnici tri lokalna udruženja osposobljena da vrše javno zagovaranje putem društvenih mreža;
 • Izrađeni novi sajtovi za tri udruženja;
 • Proizvedena dva Jutjub/TV priloga kroz koje se zagovaraju promene propisa i
 • Sprovedene tri lokalne i jedna opšta kampanje na društvenim mrežama.

Zaštita potrošača je nastala 2012. godine iz redakcije TV emisije Potrošački savetnik koja je radila u okviru produkcije Mosebo art studio. Tri glavne aktivnosti udruženja su proizvodnja medijskih sadržaja iz oblasti zaštite potrošača (Jutjub kanal Potrošački savetnik koji ima preko 46.000 pretplatnika i 23.000.000 pregleda, uz istoimenu TV emisiju), pružanje pravne i savetodavne pomoći potrošačima i zagovaranje zakonskih i sistemskih promena prvenstveno u domenu zaštite potrošača. Glavni cilj Zaštite potrošača u pogledu zakonskih promena je uvođenje efikasne kolektivne zaštite potrošača odnosno kolektivne tužbe. 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.