Lužničke rukotvorine-Ž.E.C.(ženski etno centar)

Naziv projekta: "Ruke koje hrane svet"

Trajanje projekta: 15. april - 31. oktobar 2019.

Mesto: Babušnica

Oblast delovanja: Rodna ravnopravnost

Opština Babušnica ima 10.900 stanovnika. To je jedna od ekstremno nerazvijenih (devastiranih) opština, sa stopom siromaštva od 50,4%. Samo mali broj žena su vlasnice kuća ili zemlje. Budući da je privreda Babušnice gotovo ugašena i da je brz oporavak malo verovatan, jedini resursi koji ostaju su stočarstvo, poljoprivreda, ratarstvo, voćarstvo i korišćenje prirodnih resursa. Organski proizvodi su visoko cenjeni na tržištu, a Babušnica, kao ekološki nezagađena oblast, ima idealne uslove za početak organske proizvodnje. U okviru Akcionog plana za promociju rodne ravnopravnosti, kao specifični ciljevi naglašeni su podsticaji za proizvodnju i preradu povrća, voća i mleka. Inicijativa "Ruke koje hrane svet" ima za cilj poboljšanje socio-ekonomskog položaja žena iz marginalizovanih grupa koje žive u ruralnim područjima opštine Babušnica.

Lužničke ruktvorine - Ž.E.C. (Ženski Etno-Centar) osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je cilj socijalna zaštita starih, iznemoglih i drugih lica u stanju socijalne potrebe; naučno, stručno i praktično angažovanje na širenju svesti o očuvanju, negovanju i zaštiti starih zanata. Od svog osnivanja, organizacija se bavi osnaživanjem žena na selu i dobro je informisana o svim njihovim potrebama i problemima. Od 2009. godine organizacija se bavi javnim zastupanjem, zalažući se za poboljšanje položaja žena na selu, dece s invaliditetom i starijih građana koji žive u planinskim područjima opštine Babušnica. Uključivanje žena sa sela u aktivnosti javnog zagovaranja rezultiraće povećanim učešćem žena u donošenju odluka na lokalnom nivou i direktnom učešću u razvoju javne politike u lokalnoj zajednici.

 

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.