Lužničke rukotvorine-Ž.E.C.(ženski etno centar)

Projekat: Ruke koje hrane svet

Cilj projekta Ruke koje hrane svet je poboljšanje socio-ekonomskog položaja žena iz marginalizovanih grupa koje žive u ruralnim područjima opštine Babušnica.

Specifični cilj: Donošenje Odluke o izradi Akcionog plana za razvoj organske proizvodnje na teritoriji opštine Babušnica do oktobra 2019. godine.

Ciljne grupe projekta: Žene koje žive u 52 sela u okolini Babušnice, nezaposlene, koje žive u siromaštvu i izolaciji; lokalna samouprava; lokalne obrazovne institucije, privredna društva, mediji i šira javnost. 

Period implementacije: Od 1. maja do 31. oktobra 2019. godine.

Lužničke ruktvorine - Ž.E.C. (Ženski Etno-Centar) - Gorčinci realizuje ovaj projekat u saradnji sa opštom zemljoradničkom zadrugom za proizvodnju preradu i promet poljoprivrednih proizvoda iz organske proizvodnje „Darovi Lužnice Babušnica“.

Aktivnosti: Medijska kampanja radionice sa seoskim ženama, javna tribina i orijentacioni sastanci sa seoskim ženama i donosiocima odluka. 

Rezultati:

  • Ženama obezbeđen jednak pristup resursima za poljoprivrednu proizvodnju;
  • Povećano učešće žena u donošenju odluka na lokalnom nivou.

Lužničke ruktvorine - Ž.E.C. (Ženski Etno-Centar) - Gorčinci osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je cilj socijalna zaštita starih, iznemoglih i drugih lica u stanju socijalne potrebe; naučno, stručno i praktično angažovanje na širenju svesti o očuvanju, negovanju i zaštiti starih zanata.

Od svog osnivanja organizacija se bavi osnaživanjem žena na selu i dobro je informisana o svim njihovim potrebama i problemima. Da bismo pristupili rešavanju njihovih problema i poboljšali njihov položaj od pre 3 godine uključili smo ih u organizaciju proizvodnje i omogućili im pristup tržištu. Projekat “Ruke koje hrane svet" je odgovor na njihovu potrebu za resursima kako bi se poboljšala proizvodnja.

Od 2009. godine naša organizacija se bavi javnim zastupanjem, zalažući se za poboljšanje položaja žena na selu, dece s invaliditetom i starijih građana koji žive u planinskim područjima opštine Babušnica. Uključivanje žena sa sela u aktivnosti javnog zagovaranja rezultiraće povećanim učešćem žena u donošenju odluka na lokalnom nivou i direktnom učešću u razvoju javne politike u lokalnoj zajednici.

 

 

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.