Fondacija Tijana Jurić

Fondacija Tijana Jurić je neprofitna organizacija osnovana u skladu sa Zakonom o zadužbinama i fondacijama Republike Srbije, 2. juna 2015. godine, s osnovnim zadatkom da svojim delovanjem poboljša bezbednost dece u Srbiji.

Naziv projekta: Javno zagovaranje za uvođenje „Amber alert“ sistema oglašavanja o nestanku deteta

Trajanje: 15.04.2019. - 31.10.2019.

Opis problema: Mehanizam Amber alert podrazumeva skup informacija koje se hitno i istovremeno plasiraju kroz što više kanala komunikacije (TV, radio, društvene mreže, LED bilbordi, GPS navigacije, posteri), kako bi celokupna javnost u vrlo kratkom roku bila obaveštena o nestanku deteta, njegovom izgledu i svim osobenostima. Amber alert na vrlo transparentan način obaveštava javnost koje je dete nestalo, kada i gde je poslednji put viđeno, šta je na sebi imalo obučeno i kome treba da se obrate u slučaju da zapaze i prepoznaju dete. Mehanizam se aktivira u slučajevima otmice deteta i kada je život deteta ugrožen.

Opšti cilj: 

Unapređivanje uticaja civilnog društva na javne vlasti i poboljšanje prakse u domenu zaštite bezbednosti dece, uz povećanu participaciju javnosti u procesu donošenja odluka. Specifično:

Aktivnosti na projektu:

•             Gostovanja u televizijskim emisijama nacionalnih i lokalnih medija

•             Objave članaka u štampanim i elektronskim medijima, na internet stranici Fondacije Tijana Jurić i na Registru nestalih lica Srbije

•             Kampanja informisanja javnosti o Amber alert-u i javnog zagovaranja za uvođenje ovog sistema u Sribiji putem oglašavanja na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twiter

•             Bilbord kampanja

•             Održavanje press konferencije u cilju najave Međunarodnog dana nestale dece

•             Informisanje putem tribina za odrasle „Ukradena bezbednost“ (prezentacija promo videa)

•             Obeležavanja Međunarodnog dana nestale dece

•             Godišnja stručna konferencija „Bezbednost i odgovornost“

•             Sastanci sa predstavnicima resornih ministarstava

•             Izrada promo videa

•             Izrada flajera/plakata/brošura

Osobe angažovane na projektu:

•             Projektni tim: Nina Davidović, Jelena Buvač, Sandra Radakov i Igor Jurić - koordinacija projektnih aktivnosti

•             Mediji (pre svega Blic, kao formalni saradnik na projektu) - medijsko praćenje svih zagovaračkih aktivnosti

•             Eksperti u oblasti primene Amber alert sistema - predstavnici inostranih organizacija/institucija, kao učesnici Godišnje konferencije

Očekivani rezultati:

Unapređen stepen saradnje Fondacije Tijana Jurić sa javnim vlastima po pitanju efikasnosti potrage za nestalom decom;

Unapređen sftepen informisanosti donosioca odluka o novim mehanizmima u potrazi za nestalom decom;

Unapređen stepen informisanosti  građana o Amber alert sistemu oglašavanja i povećan kvalitet njihovog učešća u procesu donošenja odluka koje se tiču unapređenja bezbednosti dece.

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

© Beogradska otvorena škola 2019