Fondacija Tijana Jurić

Fondacija Tijana Jurić

Naziv projekta: Javno zagovaranje za uvođenje „Amber alert“ sistema oglašavanja o nestanku deteta.

Trajanje projekta: 15. april. - 30. novembar 2019.

Mesto: Novi Sad

Oblast delovanja: Prava deteta

Cilj projekta je unapređivanje uticaja civilnog društva na javne vlasti i poboljšanje prakse u domenu zaštite bezbednosti dece, uz povećanu participaciju javnosti u procesu donošenja odluka. Kroz projekat se zagovara uspostavljanje mehanizama Amber alert koji podrazumeva skup informacija koje se hitno i istovremeno plasiraju kroz što više kanala komunikacije (TV, radio, društvene mreže, LED bilbordi, GPS navigacije, posteri), kako bi celokupna javnost u vrlo kratkom roku bila obaveštena o nestanku deteta, njegovom izgledu i svim osobenostima. Amber alert na vrlo transparentan način obaveštava javnost koje je dete nestalo, kada i gde je poslednji put viđeno, šta je na sebi imalo obučeno i kome treba da se obrate u slučaju da zapaze i prepoznaju dete. Mehanizam se aktivira u slučajevima otmice deteta i kada je život deteta ugrožen.

Očekivani rezultati:

Unapređen stepen saradnje Fondacije Tijana Jurić sa javnim vlastima po pitanju efikasnosti potrage za nestalom decom;

Unapređen sftepen informisanosti donosioca odluka o novim mehanizmima u potrazi za nestalom decom;

Unapređen stepen informisanosti  građana o Amber alert sistemu oglašavanja i povećan kvalitet njihovog učešća u procesu donošenja odluka koje se tiču unapređenja bezbednosti dece.

Fondacija Tijana Jurić je osnovana 2015. godine sa ciljem da preventivnim delovanjem i edukacijama poboljša bezbednost dece. Unapređenje efikasnosti potrage za nestalim licima u Srbiji jedan je od najvažnijih strateških ciljeva Fondacije Tijana Jurić. Vizija Fondacije je odgovorno društvo u kom svako od nas razume, prihvata, poštuje i štiti prava dece i mladih. Svoju viziju Fondacija ostvaruje kroz preventivno-edukativne aktivnosti, pružanje pravno-psihološke podrške, javno zagovaranje, informisanje i stručno usavršavanje svih zainteresovanih strana, sa ciljem zaštite prava dece i mladih.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.