Vesti

Okrugli sto sa ciljem prevencije i smanjenja seksualne eksploaticije dece na internetu

Centar za nestalu i zlostavljanu decu u petak, 16. septembra, organizuje okrugli sto pod nazivom „Zajedno za bezbedniji internet – pravni okvir i izazovi u sprečavanju seksualne eksploatacije dece i mladih na internetu“. Okrugli sto će se održati u prostorijama Visoke škole socijalnog rada, na adresi Terazije 34 u Beogradu.

Usled razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, porasle su opasnosti i rizik od zloupotrebe dece i mladih na internetu, posebno u domenu seksualne eksploatacije. Imajući to u vidu, cilj okruglog stola jeste da okupi relevantne stručnjake iz oblasti prava, kao i drugih srodnih nauka i discpilina, kako bi se izdvojile zakonske odredbe, kaznene politike, kao i sudske prakse koje se odnose na krivična dela u domenu eksploatacije i zloupotrebe dece i mladih na internetu.

Na okruglom stolu će se razgovarati o trenutnim merama i strategijama u borbi protiv ovog problema, postojećim zakonskim rešenjima u RS, kao i o efikasnosti primene istih.

O pravnom okviru i merama diskutovaće advokat Momčilo Bulatović, predsednik Advokatske komore Beograda, prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski ombudsman i advokat Maja Atanasković iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu.

O sudskim praksama i kaznenim politikama, govoriće Aleksandar Trešnjev, sudija Višeg suda u Beogradu, Vesna Lukačević, sudija Višeg suda u Beogradu, kao i predstavnici Višeg javnog tužilaštva i Apelacionog tužilaštva u Beogradu.

Imajući u vidu važnost i relevantnost ove teme, pozivamo vas na ovaj okrugli sto kako bi se zajednički kreirale proaktivn(ij)e mere u cilju prevencije i redukcije seksualne eksploatacije i zloupotrebe dece i mladih na internetu.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.