Fondacija Tijana Jurić

Naziv projekta: Javno zagovaranje za uvođenje „Amber alert“ sistema oglašavanja o nestanku deteta

Opis problema: Mehanizam Amber alert podrazumeva skup informacija koje se hitno i istovremeno plasiraju kroz što više kanala komunikacije (TV, radio, društvene mreže, LED bilbordi, GPS navigacije, posteri), kako bi celokupna javnost u vrlo kratkom roku bila obaveštena o nestanku deteta, njegovom izgledu i svim osobenostima. Amber alert na vrlo transparentan način obaveštava javnost koje je dete nestalo, kada i gde je poslednji put viđeno, šta je na sebi imalo obučeno i kome treba da se obrate u slučaju da zapaze i prepoznaju dete. Mehanizam se aktivira u slučajevima otmice deteta i kada je život deteta ugrožen.

Opšti cilj: 

Unapređivanje uticaja civilnog društva na javne vlasti i poboljšanje prakse u domenu zaštite bezbednosti dece, uz povećanu participaciju javnosti u procesu donošenja odluka. Specifično:

Aktivnosti na projektu:

• Gostovanja u televizijskim emisijama nacionalnih i lokalnih medija

• Objave članaka u štampanim i elektronskim medijima, na internet stranici Fondacije Tijana Jurić i na Registru nestalih lica Srbije

• Kampanja informisanja javnosti o Amber alert-u i javnog zagovaranja za uvođenje ovog sistema u Sribiji putem oglašavanja na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twiter

• Bilbord kampanja

• Održavanje press konferencije u cilju najave Međunarodnog dana nestale dece

• Informisanje putem tribina za odrasle „Ukradena bezbednost“ (prezentacija promo videa)

• Obeležavanja Međunarodnog dana nestale dece

• Godišnja stručna konferencija „Bezbednost i odgovornost“

• Sastanci sa predstavnicima resornih ministarstava

• Izrada promo videa

• Izrada flajera/plakata/brošura

Osobe angažovane na projektu:

• Projektni tim: Nina Davidović, Jelena Buvač, Sandra Radakov i Igor Jurić - koordinacija projektnih aktivnosti

• Mediji (pre svega Blic, kao formalni saradnik na projektu) - medijsko praćenje svih zagovaračkih aktivnosti

• Eksperti u oblasti primene Amber alert sistema - predstavnici inostranih organizacija/institucija, kao učesnici Godišnje konferencije

Očekivani rezultati:

Unapređen stepen saradnje Fondacije Tijana Jurić sa javnim vlastima po pitanju efikasnosti potrage za nestalom decom;

Unapređen sftepen informisanosti donosioca odluka o novim mehanizmima u potrazi za nestalom decom;

Unapređen stepen informisanosti  građana o Amber alert sistemu oglašavanja i povećan kvalitet njihovog učešća u procesu donošenja odluka koje se tiču unapređenja bezbednosti dece.

Fondacija Tijana Jurić je neprofitna organizacija osnovana u skladu sa Zakonom o zadužbinama i fondacijama Republike Srbije, 2. juna 2015. godine, s osnovnim zadatkom da svojim delovanjem poboljša bezbednost dece u Srbiji.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.