Vesti

Internet provajderi važna karika u stvaranju bezbednog okruženja za decu

Centar za nestalu i zlostavljanu decu teži da kroz svoje aktivnosti podigne bezbednost dece na viši nivo, kao i da kreira sigurno internet okruženje koje će da zaštiti decu i mlade od različitih zloupotreba i rizika na internetu. Shodno tome, u proteklom periodu pokrenut je Centar za sigurniji internet, sa ciljem da unapredi zaštitu dece i mladih pre svega na internetu, a onda i u stvarnom svetu.

Svoju misiju Centar za siguran internet ostvarivaće kroz organizovanje aktivnosti koje imaju zadatak da podignu svest o potencijalnim opasnostima od prekomerene i nekontrolisane upotrebe interneta. Takođe, Centar će sprovoditi edukacije za roditelje i decu koje će u isto vreme učiti polaznike kako da preveniraju nezgode na internetu, ali i kako da reše problem ukoliko do nezgode ipak dođe. U okviru Centra za siguran internet pokrenuta je platforma Net Patrola koja građanima nudi mogućnost da anonimno ili predstavljajući se, prijave sumnju na ilegalan sadržaj koji se odnosi na seksualno iskorišćavanje dece na internetu. Naime, kako su svi procesi savremenog sveta povezani sa internetom i informacionim tehnologijama, stvaranje bezbednog onlajn okruženja predstavlja imperativ.

Kao jedan od ključnih koraka za digitalnu bezbednost i dobrobit dece, Centar prepoznaje značaj saradnje između države, civilnog i privatnog sektora. S tim u vezi, Centar je pokrenuo saradnju sa najvećim internet provajderima u Srbiji - SBB, Yettel, Telekom i A1. Kroz partnerstvo sa internet provajderima, Centar zagovara da poslovanje pružalaca internet usluga bude odgovorno u cilju proaktivnijeg reagovanja i uključivanja u suzbijanju seksualne eksploatacije maloletnih lica na internetu.

U narednom periodu, održaće se sastanci sa internet provajderima kako bi se nastavila kontinuirana saradnja za sprečavanje i suzbijanje seksualnih eksploatacija maloletnih lica u onlajn okruženju.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.