Udruženje studenata sa hendikepom

Naziv projekta: „Hendikep je pitanje ljudskih prava”

Trajanje projekta: 1. maj - 30. novembar 2022.

Mesto: Beograd

Oblast delovanja: Unapređenje i zaštita ljudskih prava

Cilj projekta „Hendikep je pitanje ljudskih prava” je edukacija i podizanje svesti donosioca odluka i šire javnosti o konceptu pristupa osobama sa hendikepom i potrebnoj primeni koncepta hendikepa, kao sinonima za bilo koji vid podrške u izjednačavanju uslova i razvoja inkluzivnog društva. 

Udruženje će zagovarati primenu politika koje počivaju na konceptu hendikepa, kao i predložiti izmene praksi i politika javnih uprava prema osobama sa hendikepom. Uduženje će ovim projektom nastojati da predstavi razliku između koncepta hendikepa i invaliditeta široj javnosti.   

Udruženje studenata sa hendikepom je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja se bori za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i izjednačavanje mogućnosti mladih i studenata sa hendikepom kroz kreiranje uslova za inkluzivno formalno i neformalno obrazovanje i primenu socijalnog modela pristupa hendikepu. Udruženje je jedna od prvih organizacija u Srbiji koja okuplja mlade ljude sa različitim tipovima hendikepa, bez obzira na medicinsku dijagnozu, kao i mlade ljude bez hendikepa kroz inkluzivni, cross-disability pristup.

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.