Forum civilne akcije FORCA

Cilj projekta Različiti, jednako važni – Nove usluge za novo doba je sprovođenje procesa javnog zagovaranja za unapređenje lokalnih politika i zakonskih normi u oblasti socijalne zaštite. Ovaj proces će dovesti do donošenja novih odluka o socijalnim uslugama i odluke o osnivanju Saveta za socijalna pitanja opštine Požega. Projektne aktivnosti su osmišljene tako da obezbede uslove za učešće građana u kreiranju lokalne javne politike. Ovaj projekat je usmeren i na opštinsko veće i skupštinu opštine kao lokalna tela koja donose odluke, OCD koja se bave socijalnom politikom i širu javnost. Ukupno 15-20% građana opštine Požega ima neke od socijalnih potreba, prema jednom od kriterijuma kao krajnjih korisnika. Očekivani rezultati i značajne promene koji se očekuju nakon usvajanja projekta su nova odluka o socijalnim uslugama i odluka o osnivanju Saveta za socijalna pitanja opštine Požega

Najvažniji rezultati projekta usmereni su na upoznavanje šire javnosti sa idejom promene aktuelne odluke o socijalnim uslugama kroz uključivanje građana pojedinaca u aktivnosti, pokretanje procedure u lokalnom parlamentu u Požegi za donošenje nove odluke o socijalnim uslugama, donošenje odluke o formiranju i delovanju Saveta za socijalna pitanja.

Projekat će trajati od 1. marta do 31. oktobra 2020. godine i realizovaće se na teritoriji opštine Požega. Projekat sprovodi Forum civilne akcije FORCA, u partnerstvu sa Romskim centrom Požega i Društvom za paralizu i plegije opštine Požega.

Najvažnije projektne aktivnosti su:

  • Osnivanje radne grupa za podršku i pritisak;
  • Realizacija dve debate na temu socijalnih usluga u lokalnim zajednicama;
  • Radionica Javno zastupanje – Deluj u svom okruženju
  • Promotivna kampanja.

Očekivani rezultati projekta su:

  • Doneta nova odluka o socijalnim uslugama opštine Požega;
  • Doneta odluka o formiranju Saveta za socijalna pitanja;
  • Povećan broj građanki i građana uključenih u aktivnosti lokalnih OCD aktivnih u oblasti socijalne zaštite i 
  • Povećan opseg dosegnutih krajnjih korisnika usluga.

Forum civilne akcije FORCA je nevladina organizacija osnovana 1999. godine. Članovi su i osnivači nekoliko nacionalnih i internacionalnih mreža koje se bave pitanjima mladih, anti-korupcije, pravima, informacionim tehnologijama. Najvažnije tematske celine kojima se bavi Forca su: omladinski aktivizam, razvoj ekološke svesti, ruralni razvoj, socijalnu inkluziju, podršku razvoja informacionog društva i omladinsko preduzetništvo. Forca je organizacija koja je u 20 godina svog postojanja sprovela nekoliko sličnih uspešnih inicijativa kao što je projekat koji se trenutno realizuje (Regionalni LAP za mlade, Romi LAP, LAP za izbeglice, Strategija za mlade, Strategija razvoja opštine Požega). 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.