Vesti

O socijalnim uslugama i zaštiti u Požegi na 94,7 FM

U saradnji sa Radio Požegom, svakog ponedeljka od 17:10 h na lokalnoj FM frekvenciji 94,7 FM realizuje se serijal emisija Različiti, jednako važni – Nove usluge za novo doba. Ovaj serijal emisija je nastavak produkcije Socijalne usuge po meri građana pokrenut početkom 2020. godine.

Planirano je 12 emisija, koje će se emitovati svakog ponedeljka do kraja septembra. U emisijama će gostovati relevantni stručnjaci iz oblasti socijalnih prava i usluga koji će na ovaj način prezentovati aktuelnosti u ovoj oblasti. Takođe, ovo će biti prilika za predstavljanje svih aktivnosti u okviru istoimenog projekta.

Cilj projekta Različiti, jednako važni – Nove usluge za novo doba je sprovođenje procesa javnog zagovaranja za unapređenje lokalnih politika i zakonskih normi u oblasti socijalne zaštite. Najvažniji rezultati projekta usmereni su na upoznavanje šire javnosti sa idejom promene aktuelne odluke o socijalnim uslugama kroz uključivanje građana pojedinaca u aktivnosti, pokretanje procedure u lokalnom parlamentu u Požegi za donošenje nove odluke o socijalnim uslugama, donošenje odluke o formiranju i delovanju Saveta za socijalna pitanja.

Emisija se može slušati uživo na 94,7 FM - lokalna frekvencija za Požegu i na web adresi www.radiopozega.org. 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.