Vesti

Aktivno učešće Društva za cerebralnu i dečiju paralizu u Požegi u izmenama javnih politika

U periodu od 18. do 20. septembra u prostorijama Društva za cerebralnu i dečiju paralizu u Požegi održana je radionica na temu javnog zastupanja u lokalnoj zajednici.

Između ostalih, obrađene su teme uvoda u javno zastupanje, ključnih koraka i zadataka u procesu javnog zagovaranja, kao i karta moći. Takođe, predstavnici Društva su čuli nešto više i o razvijanje i prenošenju poruke odnosno o različitim kanalima komunikacije koji mogu da se koriste u procesu javnog zagovaranja.

Cilj radionice je priprema plana za dalji rast i razvoj Društva za cerebralnu i dečiju paralizu u Požegi kao i podrška ovom udruženju. Planirana je i izrada plana aktivnog učešća udruženja u procesu sprovođenja izmena lokalne Odluke o pravima i uslugama u Požegi.

Podršku je pružilo udruženje Forca Požega, koje sprovodi projekat Različiti, jednako važni – Nove usluge za novo doba čiji je cilj sprovođenje procesa javnog zagovaranja za unapređenje lokalnih politika i zakonskih normi u oblasti socijalne zaštite.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.