Vesti

Na putu ka formiranju Saveta za socijalna pitanja u Požegi

U četvrtak , 29. oktobra u Požegi, održan je sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave u organizaciji Foruma civilne akcije FORCA u okviru projekta Različiti, jednako važni – Nove usluge za novo doba.

Na sastanku su prisustvovali Ivan Novaković, zamenik predsednika opštine Požega, Miroslav Kovačević, načelnik opštinske uprave u Požegi i Olivera Brkić, načelnica odeljenja za društvene delatnosti. Centralna tema razgovora bila je izmena i dopuna aktuelne Odluke o pravima i uslugama opštine Požega, kao i analiza potreba korisnika/ca za konkretnom uslugom i implikacije ovih izmena na lokalni budžet. 

Pored predstavnika i predstavnica udruženja FORCA Požega, sastanku su prisustvovale i predstavnice Crvenog Krsta, Saveza udruženja GASI Požega i Društva za cerebralnu paralizu i plegije Opštine Požega, kao i stručna lica iz Centra za socijalni rad iz Požege.

Zaključak sastanka je da će se o usvajanju nove odluke detaljnije diskutovati nakon naredne sednice Skupštine, a do tada je potrebno dostaviti predlog o formiranju Saveta za socijalnu politiku, kao i opis delovanja Saveta.

Sastanak je održan u okviru programa Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.