Prijatelji dece Srbije

Naziv projekta: „Nisam roba, nisam meta! – Zaštitimo decu u medijima"

Trajanje projekta: 1. aprila - 31. oktobra 2021. godine.

Projekat „Nisam roba, nisam meta! – Zaštitimo decu u medijima" ima za cilj sprečavanje zloupotrebe dece u medijima u Srbiji direktnim angažovanjem dece, roditelja i škola kroz građanski aktivizam sa relevantnim institucionalnim akterima.  

Problem dece i medija u Srbiji može se predstaviti u dve celine: prvi se odnosi na nedostatak programa za decu i nepostojanje uticaja dece na kreiranje takvih programa. Drugi, još štetniji, jeste slika deteta u medijima – način na koji se deca predstavljaju i kako se u izveštavanju tretiraju. Iz tog razloga Prijatelji dece Srbije će ovim projektom nastojati da osnaže decu, roditelje/staratelje i škole kako bi bolje razumeli probleme zloupotrebe dece u medijske svrhe, povežu sve relevantne aktere i nadležne institucije za  efikasnije i oštrije delovanje povodom medijskih zloupotreba dece i time doprinesu podizanju svesti najšire javnosti o zloupotrebi dece u medijima i načinima prevencije i intervencije. 

Naziv projekta: „Deca i mediji – Sprečimo zloupotrebu dece u medijske i političke svrhe”

Trajanje projekta: 15. aprila - 31. oktobra 2019. godine.

Projekat „Deca i mediji – Sprečimo zloupotrebu dece u medijske i političke svrhe”, nastaje iz potrebe da reagujemo na sve evidentnije i kontinuirano kršenje dečijih prava u medijima i političkim aktivnostima. Otkriva se identitet dece u kontekstu žrtve zlostavljanja i zanemarivanja, svedoka nasilja, ugrožava se dostojanstvo deteta i pravo na privatnost, a deca se sve češće pojavljuju kao deo političkih kampanja i skupova. Na prijave ovakvih pojava, regulatorno telo REM, izriče opomene, a novinarska udruženja bez interventne uloge reaguju na kršenja Кodeksa novinara Srbije. Samim tim, glavni cilj našeg projekta je Sprečavanje zloupotrebe dece na medijskoj i političkoj sceni Srbije.

Glavne projektne aktivnosti obuhvataju dopunu Kodeksa: Deca i mediji (in. verzija iz 1993, dopunjena 2003), organizovanje niza sastanaka sa predstavnicima medija i političkih partija u svrhu informisanja i potpisivanja novog Kodeksa (tj. obavezivanja na njegovu primenu u medijskoj/političkoj praksi), i pokretanje javne kampanje za široku javnost.

Udruženje Prijatelji dece Srbije je osnovano 1990. godine da bi ostvarilo ciljeve u oblasti prava deteta, društvene brige o deci i podsticanje aktivnosti na unapređenju rada s decom i za decu. Prijatelji dece Srbije su nastavili tradiciju organizacije “Društvo za pomaganje i vaspitanje sirotne i napuštene dece”, osnovane davne 1880. godine, što ih čini jednom  od najstarijih organizacija za decu u Srbiji, a i u Evropi. Opšta misija i cilj organizacije je da doprinosi promociji i ostvarenju prava deteta i stvaranja uslova za bezbedno i srećno detinjstvo, za poštovanja položaja deteta u društvu, za slobodan i harmoničan razvoj sve dece u duhu naše tradicije i Konvencije UN o pravima deteta. 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.