Prijatelji dece Srbije

Projekat "Nisam roba, nisam meta! – Zaštitimo decu u medijima" ima za cilj sprečavanje zloupotrebe dece u medijima u Srbiji direktnim angažovanjem dece, roditelja i škola kroz građanski aktivizam sa relevantnim institucionalnim akterima.  

Problem dece i medija u Srbiji može se predstaviti u dve celine: prvi se odnosi na nedostatak programa za decu i nepostojanje uticaja dece na kreiranje takvih programa. Drugi, još štetniji, jeste slika deteta u medijima – način na koji se deca predstavljaju i kako se u izveštavanju tretiraju. Iz tog razloga Prijatelji dece Srbije će ovim projektom nastojati da osnaže decu, roditelje/staratelje i škole kako bi bolje razumeli probleme zloupotrebe dece u medijske svrhe, povežu sve relevantne aktere i nadležne institucije za  efikasnije i oštrije delovanje povodom medijskih zloupotreba dece i time doprinesu podizanju svesti najšire javnosti o zloupotrebi dece u medijima i načinima prevencije i intervencije. 

Projekat se realizuje od 1. aprila do 31. oktobra 2021. godine. 

Udruženje Prijatelji dece Srbije je osnovano 1990. godine da bi ostvarilo ciljeve u oblasti prava deteta, društvene brige o deci i podsticanje aktivnosti na unapređenju rada s decom i za decu. Prijatelji dece Srbije su nastavili tradiciju organizacije “Društvo za pomaganje i vaspitanje sirotne i napuštene dece”, osnovane davne 1880. godine, što ih čini jednom  od najstarijih organizacija za decu u Srbiji, a i u Evropi. Opšta misija i cilj organizacije je da doprinosi promociji i ostvarenju prava deteta i stvaranja uslova za bezbedno i srećno detinjstvo, za poštovanja položaja deteta u društvu, za slobodan i harmoničan razvoj sve dece u duhu naše tradicije i Konvencije UN o pravima deteta. 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.