Vesti

Prijatelji dece Srbije raspisuju poziv za učešće u obuci o zaštiti dece u medijima

Organizacija Prijatelji dece Srbije raspisuje poziv za decu između 12 i 18 godina za učešće na obuci o zaštiti dece u medijima.

Obuka će trajati od juna do avgusta 2021. godine i obuhvata četiri radionice i jedan jednodnevni trening s ciljem osnaživanja dece, roditelja i šire javnosti u prepoznavanju i reagovanju na situacije zloupotrebe dece u medijima. Dve radionice biće održane u prvoj polovini juna, a dve u prvoj polovini avgusta putem Zoom platforme, dok je jednodnevni trening zakazan za 26. jun u Rektoratu Univerziteta u Beogradu.

Radionica i trening su namenjeni deci koja žele da postanu aktivisti u oblasti prava deteta, i koja su motivisana da učestvuju u kreiranju i realizaciji kampanje protiv zloupotrebe dece u medijima.

Na obuci će deca biti osnažena u dva pravca - prvi podrazumeva upoznavanje dece sa mehanizmima prevencije, kao i intervencije u slučajevima zloupotrebe, a drugi predstavlja njihovo aktivno učešće u kreiranju i vođenju kampanje protiv zloupotrebe dece u medijima.

Tokom treninga aktivisti će uz pomoć trenera i eksperata u oblasti prava deteta, medija i komunikacija, razmenjivati i znanja o medijskoj i digitalnoj pismenosti, kao i o mehanizmima javnog zagovaranja, a kroz interaktivne radionice isprobaće se u ulozi aktivista u oblasti zaštite vršnjaka od medijskih zloupotreba.

Poziv za prijave je otvoren do 8. juna na sledećem linku.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.