Vesti

Pomaci u zaštiti prava deteta u medijima i političkim aktivnostima

Prethodnih godina primetno je pogoršanje medijskog izveštavanja čiji su najalarmantniji primeri pogodili one najranjivije – decu. Medijska slika o deci je drastično pogoršana, pogotovo u tabloidnim medijima – prava deteta se zloupotrebljavaju, otkriva se identitet žrtve zlostavljanja, zanemarivanja i svedoka nasilja, ugrožava se njihovo dostojanstvo, pravo na privatnost i elementarna bezbednost, a ukupnim senzacionalističkim pristupom podstiče se nasilje među i nad decom, a publika senzibiliše na potpuno neprimeren tretman deteta u medijima. Takođe, deca se često zloupotrebljavaju i u aktivnostima političkih partija, a u želji za dodvoravanjem potencijalnim glasačima.

Uz podršku BOŠ-a, BFPE-a i BIRN-a, Prijatelji dece Srbije (PDS) uspeli su  da obnove Kodeks deca i mediji, koji su 1993. godine pripremili u saradnji sa UNICEF-om, a koji je 2019. godine objavljen u formi publikacije Deca i mediji – Pravilnik protiv zloupotrebe dece u medijske svrhe (u daljem tekstu: Pravilnik) i Kodeks o zaštiti dece od političkih zloupotreba (u daljem tekstu: Kodeks). Kao rezultat ove zagovaračke inicijative PDS-a - 12 medijskih kuća i agencija i 7 političkih organizacija se obavezalo da će u svom radu primeniti smernice iz publikacije potpisivanjem Memoranduma o njenom razumevanju i prihvatanju. Pokrenuta je i platforma decaimediji.com, koja je do sada zabeležila preko 86.000 poseta, a putem društvenih mreža dosegnuto je preko 600.000 ljudi u Srbiji. Predstavnici organizacije PDS su svoju zagovaračku inicijativu predstavili u medijima, okupili su na jednom mestu predstavnike različitih institucija iz oblasti medija, medijske regulative, zaštite prava deteta, i vratili ovu temu u žižu šire javnosti (među profesionalcima u oblasti dečije zaštite, obrazovanja, pa i roditelja/staratelja i ostalih građana).

U direktnom radu sa velikim brojem navedenih aktera, uočeno je da postoji objektivna potreba za nastavkom kampanje sa predstavnicima medija i političkih organizacija, šire javnosti, ali i pomeranje težišta kampanje direktno na decu. Prijatelji dece Srbije često podnose žalbe Savetu za štampu zbog najgnusnijih slučajeva kršenja prava deteta i Kodeksa novinara Srbije. Upravo one medijske kuće koje najgrublje povređuju prava deteta nisu podržale ovu kampanju  svesni zloupotrebe koju čine – što  navodi Prijatelje decu Srbije da nastave sa radom na razvoju svih mehanizama koji bi podstakli  poštovanje zakonskih i etičkih normi. Pored toga, čeka se na Zakon o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta, a tokom javne rasprave i pisanim putem, apelovano je  da se pitanje prevencije i zaštite dece od medijskih i političkih zloupotreba nađe u ovom zakonu, što nije bio slučaj u nacrtu.

Rezultati Prijatelja dece Srbije koji su postignuti kroz ovu zagovaračku inicijativu neminovno su doprineli zaštiti dečijih prava u medijima i političkim aktivnostima, na čemu će se raditi i ubuduće.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.