Vesti

Održan Konsultativni sastanak sa predstavnicima medija u kancelariji Zaštitnika građana

U petak, 4. oktobra 2019. godine, Prijatelji dece Srbije (PDS) u Saradnji sa kancelarijom Zaštitnika građana, organizovali su konsultativni sastanak sa predstavnicima medijskih kuća. Ovaj sastanak bio je prilika da se predstavnici medijskih agencija i kuća informišu o Pravilniku protiv zloupotrebe dece u medijske svrhe, koji je PDS objavio, te potpišu Memorandum o razumevanju i prihvatanju Pravilnika.

Sastanak je otvorila gospođa Marija Podunavac, šefica kabineta Zaštitnika građana, pozdravivši prisutne, te informišući predstavnike medija o izveštajima koji je institucija Zaštitnika građana objavila o stanju prava deteta u Srbiji i inkluzivnom obrazovanju. Posebno je istakla rad Panela mladih savetnika institucije Zaštitnika građana, te pozvala prisutne medije da se informišu o njegovom radu. 

Olja Jovičić, generalna sekretarka Stručne službe Zaštitnika građana, naznačila je da smo ovde svi na istom zadatku, a to je da svi budemo ,,Prijatelji dece’’. Napomenula je da je potrebno ujediniti napore da sva dečija prava budu zaštićena, a da je zbog trenutne medijske slike, mediji i zaštita dečijih prava u medijima pogotovo bitna. Pozvala je sve predstavnike medija da se upoznaju sa radom Zaštitnika u ovoj oblasti, te pozdravila incijativu Prijatelja dece Srbije, u nadi da će doprineti poboljšanju slike i pozicije dece u medijskom prostoru u Srbiji. 

Milica Škiljević, programska menadžerka Beogradske otvorene škole, predstavila je ideju koja stoji iza projekta Aktivni građani: bolje društvo, čiji je deo i projekat Deca i mediji – sprečimo zloupotrebu dece u medijske svrhe. Milica je posebno naznačila važnost građanskih incijativa u javnom zagovaranju i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje su aktivne u direktnom radu sa korisnicima za oblast javnog zagovaranja. 

Prisutnima se obratila i gospođa Nataša Jović, pomoćnica generalnog sekretara u sektoru za prava deteta, rodnu ravnopravnost i prava osoba sa invaliditetom Zaštitnika građana, i akcentovala važnost posmatranja prava deteta u medijima u širem kontekstu, odnosno kontekstu prava dece u digitalnom okruženju. Informisala je prisutne da su prevedene smernice Saveta Evrope, čija štampa čeka na odobrenje, a koje će obavezati državu da se u celini pozabavi ovim pitanjem. Napomenula je, takođe, da kada govorimo o deci i medijima često se osvrćemo na ono najlošije, te da bi trebalo raditi na ojačavanju medija kako bi mediji i javni prostor bili mesto dečjeg izražavanja i participacije.

Iva Eraković, izvršna direktorka PDS, napomenula je važnost inicijative te rad na edukaciji i privoljavanju medija, pogotovo onih koji posebno krše prava deteta na stranu zaštite dece u svakom kontekstu. Podsetila je da je PDS, osim objavljivanja Pravilnika, pokrenula i platformu decaimediji.com putem koje najšira javnost može da se informiše o problemu zloupotrebe dece u medijske svrhe, te da prijavi takve slučajeve i anonimno.

Prvoslav S. Plavšić, autor Pravilnika protiv zloupotrebe dece u medijske svrhe, napomenuo je da je izuzetno važno da deca budu zaštićena u svakom kontekstu, a pogotovo u kontekstu novih i tradicionalnih medija. Posebno je akcentovao važnost proaktivnog delovanja medija, pogotovo u oblasti edukacije dece i mladih za korišćenje novih medija, jer je situacija kritična.

Nakon izlaganja uvodničara, usledila je diskusija.Marija Šehić, ispred kuće N1, naznačila je da je problem to što oni novinari koji već poštuju Kodeks novinara Srbije poštuju i ovaj Pravilnik, te da nije optimistična povodom promene situacije u onim medijima koji ne poštuju, dok je Svetlana Trajković, ispred Regulatornog tela za elektronske medije, navela da se stručne službe REM-a zalažu za izmenu Zakona i pooštravanja kazni te posebno istakla da Stručne službe REM-a objavljuju godišnje izveštaje u ovoj oblasti, apelujući na elektronske medije da poboljšaju kvalitet sadržaja za decu. Saša Stefanović, direktor Mreže organizacija za decu Srbije istakao je važnost saradnje između medija i organizacija civilnog društva, te saradnju sa regulatornim insitutcijama kao ključnu za poboljšanje slike dece u medijima.

Posle diskusije, predstavnici Novinske agencije Tanjug, Televizije N1, Dnevnog lista Danas i Nedeljnika NIN, potpisali su Memorandum o razumevanju i prihvatanju Pravilnika protiv zloupotrebe dece u medijske svrhe.

Konsultativni sastanak sa predstavnicima medija realizovao se u okviru projekta Deca i mediji – Sprečimo zloupotrebu dece u medijske i političke svrhe, uz ekspertsku podršku koju pružaju BOŠ, BIRN i BFPE u okviru projekta Aktivni građani - bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije, uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.