Vesti

Sve medijske kuće i političke partije pozvane da podrže zaštitu dece od medijske i političke zloupotrebe

Prijatelji dece Srbije u sklopu projekta Deca i mediji – Sprečimo zloupotrebu dece u medijske i političke svrhe objavili su publikaciju Deca i mediji – Pravilnik protiv zloupotrebe dece u medijske svrhe i Kodeks o zaštiti dece od političkih zloupotreba.

Cilj projekta je sprečavanje zloupotrebe dece u medijske i političke svrhe, a sve medijske kuće i političke partije pozvane su da podrže zaštitu dece potpisivanjem Memoranduma o razumevanju i prihvatanju Pravilnika/Kodeksa.

Nadamo se da će se medijske kuće i političke partije odazvati, razumeti važnost primene ove publikacije u svojoj praksi, te da ćemo zajedničkim snagama zaštiti svu decu u našem društvu.

Projekat “Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” je trogodišnja inicijativa pokrenuta sa ciljem da unapredi prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu, prakse koje zastupaju interese lokalnih zajednica i aktivno uključuju građane u svoj rad. Projekat je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a realizuju ga Beogradska otvorena škola u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.