Vesti

Poziv na konferenciju: Deca i mediji

Prijatelji dece Srbije vas pozivaju na Konferenciju:  DECA I MEDIJI – Kako zaštititi decu od medijske i političke zloupotrebe? koja će se održati u utorak, 29. oktobra 2019. godine u 12 sati, u Medija centru (Terazije 3).

Prisutni predstavnici institucija i organizacija će predstaviti stanje dece u medijima u Republici Srbiji i aktivnosti koje sprovode u cilju zaštitite dece od medijskih i političkih zloupotreba, kao i mogućnostima za unapređivanje prakse i legislative u oblasti. Nakon toga će uslediti diskusija i razmena mišljenja, a preporuke sa skupa će biti definisane i podeljene sa javnošću.

Na konferenciju su pozvani predstavnici sledećih institucija:

  • Ministarstvo kulture i informisanja

  • Zaštitnik građana

  • Regulatorno telo za elekt. medije

  • Savet za štampu

  • Beogradska otvorena škola

  • Prijatelji dece Srbije

  • Autor publikacije Deca i mediji, Prvoslav S. Plavšić

Konferenciju će moderirati Iva Eraković, izvršna direktorka Prijatelja dece Srbije.

Na kraju Konferencije, odgovorni predstavnici medija imaće priliku da potpišu Memorandum o razumevanju i prihvatanju Pravilnika protiv zloupotrebe dece u medijske svrhe.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.