Vesti

Mediji spremni na promenu

Redakcija portala Srbija danas povukla je priloge i izdala redakcijsko izvinjenje nakon žalbe koju je organizacija Prijatelji dece Srbije (PDS) uputila Savetu za štampu povodom objavljivanja uznemirujućih sadržaja o zločinima kriminalnog klana Belivuk.

Brojni mediji su u prethodna dva meseca objavljivali medijske sadržaje o aktivnostima kriminalnih grupa koji su bili u suprotnosti sa etičkim i profesionalnim normama novinarskog izveštavanja. Time je prekršena odgovornost novinara definisana Kodeksom novinara Srbija: „Novinaru je zabranjeno da koristi neprimerene, uznemiravajuće, pornografske i sve druge sadržaje koji mogu imati štetan uticaj na decu."

Portal Srbija Danas navodi u redakcijskom saopštenju da su svesni navedenih povreda, posebno štetnosti takvih priloga u slučaju dece kao konzumenata medijskog sadržaja.

PDS pozdravlja potez redakcije Srbija Danas i poziva njihove kolege iz ostalih medija da se pridruže zaštiti dece i da poštuju Kodeks novinara Srbije i sve druge pravne akte koji regulišu zaštitu dece u medijima. Takođe, Prijatelji dece Srbije su dostavili redakciju portala Srbija Danas model Pravilnika protiv zloupotrebe dece u medijske svrhe koji sadrži smernice koje novinarima mogu pomoći u zaštiti prava deteta prilikom izveštavanja.

Još jedan primer dobre prakse na putu ka sigurnijem medijskom izveštavanju je portal Dijalog Net koji je nedavno sa PDS potpisao sporazum o razumevanju i prihvatanju Pravilnika protiv zloupotrebe dece u medijske svrhe.  

Savet za štampu će na prvoj narednoj sednici odlučivati o osnovanosti žalbe PDS na izveštavanje navedenih listova i portala.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.