Vesti

Održana konferencija Deca i mediji – Kako zaštititi decu od medijske i političke zloupotrebe?

U utorak, 29. oktobra 2019. godine, u Medija centru, Prijatelji dece Srbije su održali konferenciju Deca i mediji – Kako zaštititi decu od medijske i poltičke zloupotrebe? Zajedno sa predstavnicima iz nadležnih institucija i zainteresovanim građanima dali predloge i preporuke za poboljšanje medijskog izveštavanja o deci i kreiranju sadržaja za decu.

Na samom početku, Božidar Dimić, ispred Prijatelja dece Srbije, predstavio je rezultate projekta Deca i mediji – Sprečimo zloupotrebu dece u medijske i političke svrhe, sa posebnim akcentom na važnosti šireg uključivanja i podizanja svesti građana u rešavanje ovog važnog pitanja.

Nataša Jović, pomoćnica generalnog sekretara za prava deteta, rodnu ravnopravnost i prava osoba sa invaliditetom iz institucije Zaštitnika građana, predstavila je aktivnosti Zaštitnika građana u oblasti, te navela da su najčešći primeri zloupoteba dece u medijske svrhe: netačne informacije, štetni sadržaji, otkviranje identiteta deteta, objavljivanje slike dece na sajtu vrtića/škole bez saglasnosti dece a ni roditelja...

Svetlana Trajković, iz Službe za nadzor i analizu Regulatornog tela za elektronske medije, istakla  je da je od 2014 do 2017. REM izrekao 18 mera za zaštitu maloletnika od zloupotrebe u medijima, a da je prijava mnogo manje no što bi trebalo. Takođe, naznačila je da je važno razmotriti politiku kažnjavanja medija koji kontinuirano krše prava dece u medijskom prostoru.

Gordana Novaković, generalni sekretar Saveta za štampu, naznačila je da je jako mali broj prijava zloupotrebe dece u štampanim medijima, te da se organizacije koje bave decom nedovoljno bave ovom oblašću i ne prijavljuju slučaje zloupotrebe. Najčešća odredba koju mediji krše je pravo na privatnost deteta, pogotovo u domenu crne hronike.

Milica Škiljević, menadžerka projekata u Beogradskoj otvorenoj školi, istakla je važnost aktivnog učešća građana u procese donošenja odluka i projektu Aktivni građani - bolje društvo". Izuzetno je važno uspostaviti dijalog, u kome će se važnost intersektorskog i međusektorskog povezivanja, uspostavljanja dijaloga u cilju rešavanja gorućih pitanja, od kojih je jedno i pitanje dece u medijima.

Prvoslav S. Plavšić, autor publikacije Deca i mediji – Pravilnik protiv zloupotrebe dece u medijske svrhe i Kodeks o zaštiti dece od političkih zloupotreba, naveo je razloge za objavljivanje publikacije u ovom kontekstu, pogotovo u situaciji kada se zakonodavni okvir ne poštuje, a i ne reguliše nove medije’’.

Nakon izlaganja govornika, usledila je diskusija čiji će rezultati, u vidu preporuka, biti formulisani i prosleđeni svim medijskim kućama. 

Konferencija DECA I MEDIJI – Kako zaštititi decu od medijske i političke zloupotrebe?realizuje se u okviru projekta ,,Deca i mediji – Sprečimo zloupotrebu dece u medijske i političke svrhe’’, uz ekspertsku podršku koju pružaju BOŠ, BIRN i BFPE u okviru projekta „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije’’, uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). 

Fotografije: Medija centar

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.