Vesti

Prijatelji dece Srbije: Zakon se čeka, plana nema

Tokom prethodnih godina, svedoci smo pogoršanja medijskog izveštavanja i kršenja novinarske etike, u čemu prednjače tabloidni mediji, a čiji su najalarmantniji primeri pogodili one najnezaštićenije - decu. Prava deteta se zloupotrebljavaju, otkriva se identitet u kontekstu žrtve zlostavljanja i zanemarivanja, svedoka nasilja, ugrožava se dostojanstvo, pravo na privatnost i elementarna bezbednost. Ukupnim senzacionalističkim pristupom podstiče se nasilje među decom i nad njima, a publika senzibiliše na potpuno neprimeren tretman deteta u medijima.

Međutim, osim u medijima, deca se često zloupotrebljavaju i u aktivnostima političkih partija, i to kroz njihov dekorativni tretman u političkim aktivnostima, a sve u želji za dodvoravanjem potencijalnim glasačima. Prema istraživanju CEPROM-a iz 2018. godine, više od polovine ukupnog broja priloga u medijima izveštava negativno o deci i odnose se na zlostavljanje, nasilje, nesreće i narkomaniju, a u svakom desetom tekstu dnevne štampe krše se etički principi i Kodeks novinara Srbije. I monitoring Prijatelja dece Srbije, sproveden u septembru 2019. godine, ukazuje da u tekstovima koji se tiču dece, prevladavaju senzacionalizam i crna hronika (u preko 40% tekstova).

Dodatno, deca ne vide sebe u medijima, smatraju da mediji izveštavaju pristrasno i senzacionalistički, te da su podložni različitim političkim uticajima.

Obnovljen Kodeks

Zbog svega navedenog, Prijatelji dece Srbije, a uz podršku BOŠ-a, BFPE-a i BIRN-a, a u saradnji sa Mrežom organizacija za decu MODS, u okviru projekta „Aktivni građani: bolje društvo“, pokrenuli su 2019. godine inicijativu „Deca i mediji – Sprečimo zloupotrebu dece u medijske i političke svrhe“. Uspeli su da obnove Kodeks deca i mediji, objavljen u formi publikacije Deca i mediji – Pravilnik protiv zloupotrebe dece u medijske svrhe i Kodeks o zaštiti dece od političkih zloupotreba. Ukupno 11 medijskih kuća i agencija i sedam političkih organizacija se obavezalo da će u svoj rad aktivno primeniti ovu publikaciju potpisivanjem Memoranduma o njenom razumevanju i prihvatanju. Pokrenuli su i platformu decaimediji.com, koja je do danas zabeležila preko 35.000 poseta, a putem društvenih mreža dosegli su preko 420.000 ljudi u Srbiji. Imali su i veliki broj gostovanja u medijima, okupili su na jedno mesto predstavnike različitih institucija iz oblasti medija, medijske regulative, zaštite prava deteta i vratili ovu temu u žižu šire javnosti (među profesionalcima u oblasti dečije zaštite, obrazovanja, roditeljima/starateljima i ostalim građanima). Prijatelji dece Srbije i MODS su za ovu inicijativu od Beogradske otvorene škole, u 2019. godini, dobili nagradu za najbolju zagovaračku inicijativu na nacionalnom nivou – Pokretači promena.

Rad na dva fronta

Nažalost, položaj deteta ukupno, pa ni na medijskoj sceni i dalje nije povoljan. Prijatelji dece Srbije ne odustaju od zaštite dece, kako uopšte, tako i u medijima i politici – redovno prate i intervenišu svim raspoloživim mehanizmima kada do zloupotrebe dece dođe, zalažući se da se više radi na preventivi ovih negativnih trendova. Ipak smatraju da je, kako bi se situacija suštinski i trajno promenila, neophodno naći dalje partnere i podršku za intenzivno delovanje na dva paralelna fronta: jedan je u okviru medija i političkih organizacija, a drugi, ne manje važan – direktan rad sa decom i roditeljima u cilju edukacije, a protiv zloupotreba dece.

Inače, Vlada Republike Srbije, posle dve godine rada na Zakonu o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta, u Planu rada za 2020 nije predvidela da se među aktima koje predlaže Narodnoj skupštini nađe i Predlog ovog zakona. Nacionalni plan akcije za decu istekao je još 2015. godine, a Prijatelji dece Srbije ističu da ne postoji jasan strateški plan za zaštitu prava deteta u Srbiji. Oni su predložili da navedeni Zakoni budu dopunjeni i članovima o sprečavanju političke i medijske zloupotrebe dece, na čemu su toliko dugo radili. U međuvremenu svi zajedno čvrsto ostajemo na liniji zalaganja za srećniji i bolji život svakog deteta u našem društvu.

„Neven” bez podrške države

U međuvremenu, u atmosferi pandemije i prilično nepovoljne društvene situacije, Prijatelji dece Srbije nastavljaju svoje redovne aktivnosti i projekte. U ovom trenutku u pripremi je dodele Književne nagrade „Neven”, a usled neadekvatne podrške države održivost ove nagrade u 65. godini postojanja brani se donatorskom kampanjom Da Neven ne uvene, na portalu Donacije.rs.

Aktuelan je i konkurs za Priznanje „Dobra igračka”, a do kraja oktobra dodeliće se i Priznanje za dobročinstvo deci „Maslačak”. Takođe, od oktobra, Prijatelji dece Srbije su i deo projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ koji sprovodi švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“ kroz koji će osnažiti učešće građana u njihovom radu, kao i sopstvene kapacitete za još uspešnije rezultate u oblasti zaštite prava deteta, pune participacije dece i mladih u društveni život i zagovaranja u ovoj oblasti.

Nagradu za Pokretače promena na nacionalnom nivou za 2019. godinu za inicijativu „Deca i mediji – Sprečimo zloupotrebu dece u medijske i političke svrhe organizacijama“ dobile su organizacije „Prijatelji dece Srbije“ i „Mreža organizacija za decu Srbije“. Više o njihovom radu možete pogledati ovde.

Tekst je preuzet iz 64. broja biltena Progovori o pregovorima - Pokretači promena: Borba za bolje društvo.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.