Vesti

Kako i da li roditelji mogu zaštititi decu od zloupotrebe u medijima?

Konferencija "Deca u kandžama medija – zašto i kada televizija, štampa, društvene mreže nisu sigurni za vaše dete i šta roditelji imaju sa tim?" održana je u subotu 17. jula na Zoom platformi u zajedničkoj organizaciji Škole za roditelje i Prijatelja dece Srbije. Konferencija je bila namenjena roditeljima koji su imali priliku da razgovaraju o prevenciji i načinima zaštite dece u medijskom prostoru, dok su u ulozi predavača govorili: Jelena Holcer, pedagog i predsednica Škole za roditelje; Iva Eraković, novinarka i izvršna direktorka Prijatelja dece Srbije i Božidar Dimić, pedagog i omladinski radnik.

Glavna pitanja o kojima se razgovaralo tokom konferencije su zašto i kada televizija, štampa, društvene mreže i ostali mediji nisu sigurni za dete i kako roditelji mogu zaštititi decu. Učesnici konferencije su upoznati sa praktičnim primerima zloupotrebe dece u medijima iz prethodnih godina, a takođe su imali priliku da čuju koja prava deteta su u tim situacijama prekršena i na koji način su deca zloupotrebljena. Učesnici su zatim sa stručnjacima iz ove oblasti razgovarali o mogućim psihološkim i društvenim posledicama ovakvih zloupotreba.

Učesnici konferencije su razgovarali o brojnim otvorenim problemima u vezi sa položajem dece u medijima. Mnogi mediji nemilosrdno eksploatišu decu u najrazličitijim trenucima, otkrivaju im identitet i ugrožavaju bezbednost i razvoj. Komercijalni program decu neretko tretira kao robu, navodi na rizična ponašanja glorifikujući poroke, nasilje i seksualizaciju, podstiče netrpeljivost i govor mržnje. Ovaj neprimeren sadržaj za decu sve je češći u medjima, a o posledicama takvog medijskog izveštavanja se gotovo i ne govori.

Roditelji su podelili zabrinutost u vezi sadržaja koji njihova deca prate u medijima, količinom vremena koju provode na internetu, kao i utisak nemoći da išta u tom smislu mogu promeniti. Kao odgovor na ove strepnje roditelji su dobili konkretne i praktične savete kako mogu da ojačaju odnos sa svojom decom i upute ih na svesno i promišljeno korišćenje medija, kao i kako sopstvenim izborima sadržaja mogu zaštititi sopstvenu decu.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.