Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI)

Projekat "Unapređenje pravnog okvira i prakse sprovođenja procene uticaja na životnu sredinu u Srbiji" ima za cilj da unapredi demokratske prakse i učešće javnosti u kreiranju i sprovođenju politike zaštite životne sredine. Projektom će se uticati na veću delotvornost učešća javnosti u rešavanju problema zagađenja životne sredine, ugrožavanja prirodnih resursa i inicirati dijalog između lokalne samouprave, udruženja, ekspertske zajednice i građana u pitanjima od značaja za zaštitu životne sredine na lokalnom nivou.  

Očekuje se da se ovim aktivnostima izrade akti, preporuke i modeli odluka za unapređenje postupka procene uticaja na životnu sredinu i učešća javnosti, izgradi multi-sektorska mreža zainteresovanih strana za podršku zagovaračkoj inicijativi, uspostavi model dijaloga između javnih vlasti, udruženja i ekspertske zajednice i promoviše integralni pristup u sprovođenju politike životne sredine kroz procenu uticaja.  

Projekat se realizuje od 1. aprila do 31. oktobra 2021. godine. 

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (Renewables and Environmental Regulatory Institute) – „RERI“ je nevladina i neprofitna organizacija, osnovano radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa. RERI koristi moć prava i pravnih argumenata u zaštiti životne sredine i promoviše pravo na pristup pravdi u pitanjima zaštite životne sredine kao temeljeno ljudsko pravo. RERI okuplja advokate, pravnike, aktiviste i stručnjake u oblasti zaštite životne sredine koji veruju da su vladavina prava i odgovorna javna vlast neophodni preduslovi za zaštitu i očuvanje životne sredine. 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.