Vesti

Održana obuka o proceni uticaja na životnu sredinu

Od 23. do 24. avgusta Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) je realizovao prvu obuku pod nazivom: Procena uticaja i strateška procena uticaja na životnu sredinu - obuke za predstavnike jedinica lokalnih samouprava i udruženja građana" u okviru programa jačanja kapaciteta.

Obuku je pohađalo 82 učesnika koji su imali priliku da se detaljno upoznaju sa međunarodnim pravnim okvirom, ključnim fazama u postupku procene uticaja na životnu sredinu i obavezama i pravima stranaka u postupku procene uticaja. Polaznici su diskutovali i o fenomenu salami slicing”, postupku javnog uvida i javne rasprave u uslovima zdravstvene krize, kao i analizirali slučaj upravnog spora u slučaju izgradnje stanice gondole na Kalemegdanskoj tvrđavi. O navedenim temama na obuci su govorili Mirko Popović, programski direktor RERI-ja, Jovan Rajić, advokat i predsednik upravnog odbora RERI-ja, i Hristina Vojvodić, pravni savetnik RERI-ja.

Sektor zaštite životne sredine je vrlo kompleksan i interdisciplinaran, te je vrlo važno kontinuirano unapređenje kapaciteta zaposlenih u lokalnoj samoupravi za primenu propisa iz oblasti procene uticaja. Uključivanje civilnog društva i javnosti u postupak procene uticaja doprinosi kvalitetu procesa i neophodno je da se građani i predstavnici udruženja upoznaju sa procedurama, mogućnostima i načinima učešća u postupku.

Imajući to u vidu, obuci su prisustvovali kako predstavnici jedinica lokalnih samouprava, tako i predstavnici udruženja građana i stručne javnosti. Kroz zajednički rad i razmenu prakse polaznici su doprineli transferu znanja i razumevanju različitih interesa i potreba, a takođe su mapirani i glavni zakonski problemi i barijere, ali i načini uspešne saradnje.

Naredna obuka u okviru programa jačanja kapaciteta se realizuje od 7. do 8. septembra na temu Strateške procene uticaja na životnu sredinu.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.