Vesti

Zaštita životne sredine i ekonomski razvoj – gde je javni interes?

Predlog izmena i dopuna Zakona o vodama, nacrt prostornog plana Republike Srbije, predlog izmena Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, nacrt plana kvaliteta vazduha za Beograd – ovo su samo neki od propisa u čiju izradu javnost nije bila dovoljno uključena, a čija primena će, kako Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) ističe, imati pogubne posledice po zaštitu i očuvanje životne sredine.

Projektom „Unapređenje pravnog okvira i prakse sprovođenja procene uticaja na životnu sredinu u Srbiji”, RERI nastoji da unapredi prakse i učešće javnosti u kreiranju i sprovođenju politika zaštite životne sredine, posebno u oblasti procene uticaja i strateške procene uticaja na životnu sredinu. Takođe, RERI kroz projekat zagovara i podstiče dijalog između lokalne samouprave, udruženja, ekspertske zajednice i građana u pitanjima koja su od značaja za zaštitu životne sredine na lokalnom nivou. Bez učešća javnosti u rešavanju problema zagađenja životne sredine i ugrožavanja prirodnih resursa ne može se govoriti o rešavanju konflikata između ekonomskih prioriteta i načela održivog razvoja.

Ekspertski tim RERI-ja trenutno radi na analizi primera dobre prakse iz Evropske unije koja će biti osnova za pripremu predloga pravilnika o sprovođenju javnog uvida i javne rasprave. U toku je i izrada preporuka za unapređenje postupka procene uticaja u fazi odlučivanja, preporuka za unapređenje učešća javnosti u postupku procene uticaja i izrada modela odluke o pristupanju, odnosno nepristupanju izradi izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Nacrti ovih materijala biće izloženi na javnim konsultacijama koje će biti organizovane u Nišu, Beogradu i Užicu tokom septembra i oktobra.

(Fotografija: BBC, Vladimir Živojinović)

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.