Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju Naša kuća

Projekat: Javno zagovaranje koncepta zapošljavanja uz podršku osoba sa invaliditetom (OSI)

Projektni tim: Anica Spasov, zastupnica projekta kao odgovorno lice Naše kuće i Dorijan Nuaj, projektni koordinator

Predloženi projekat je u funkciji nadgradnje i proširenja tekućeg projekta koji naša organizacija sprovodi u partnerstvu sa UNDP i Timom UN za ljudska prava – „Savetnik za zapošljavanje uz podršku“ koji se realizuje kao podprojekat velikog UN projekta u Srbiji pod nazivom „Autonomija, glas i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Srbiji“.

Opšti cilj projekta je stvaranje pretpostavki za ukidanje sistemske diskriminacije osoba sa invaliditetom (OSI) prilikom zapošljavanja. Projekat donosi korist za celokupnu populacija OSI u Srbiji i članove njihovih porodica. 

Ciljevi projekta: Projektnim predlogom definisali smo tri posebna cilja:

  • Zagovaranje uvođenja koncepta zapošljavanja uz podršku OSI u Srbiji sa svrhom promena aktuelnih politika i ukidanja diskriminatornih praksi nadležnih institucija i poslodavaca prema toj populaciji;
  • Revizija i reforma procesa procene radne sposobnosti u svrhu otklanjanja sistemskih prepreka zapošljavanju OSI;
  • Zagovaranje održivosti zapošljavanja uz podršku pripremom konkretnih predloga. 

Ciljne grupe: Neposrednu ciljnu grupu koju ovim projektom targetiramo jesu članovi komisija za procenu radne sposobnosti, predstavnici nadležnih državnih tela i institucija, predstavnici lokalne samouprave, ključne osobe aktivnih udruženja koja zastupaju interese OSI, stručnjaci koje se bave problematikom inkluzije i zapošljavanja OSI, kao i pojedini OSI i članovi njihovih porodica koji budu zainteresovani da učestvuju u našim projektnim aktivnostima. Ovaj projekat bi stvorio pretpostavke prevazilaženja sistemske diskriminacije prilikom zapošljavanja kao glavne prepreke za unapređenje položaja OSI u Srbiji.

Očekivani rezultati projekta:

  • Izmenjen način odlučivanja komisija za procenu radne sposobnosti u skladu sa merama definisanim ovim projektom.
  • Izmeštanje procene radne sposobnosti u Centre za procenu radne sposobnosti, podršku i praćenje zapošljavanja i organizovanje stalne podrške kroz rad savetnika/ca za podršku u zapošljavanju.
  • Uspostavljanje jasno definisane linije finansiranja i preporuka da su jedinice lokalne samouprave u obavezi da pokrenu pomenute Centre.
  • Donošenje podzakonskih akata kojima bi se detaljnije regulisao rad pomenutih centara, a što nije dovoljno jasno precizirano u Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i Zakonu o socijalnoj zaštiti.

Naša kuća je osnovana na inicijativu roditelja dece sa smetnjama u razvoju u cilju promene društvene i sistemske paradigme na položaj ove populacije. Radimo na obezbeđivanju uslova za kvalitetan i svrsishodan život ometenih u razvoju kroz njihovo uključivanje u sve tokove života.

Glavni ciljevi su unapređenje socijalnog preduzeća kao baze njihove ekonomske samostalnosti te osnivanje fondacije i zadužbine koja bi im garantovala autonomiju u okviru zajednice u kojoj žive, kvalitetno stanovanje, plaćen posao, i sadržajan život. Zalažemo se za poštovanje ljudskih prava osoba ometenih u razvoju, njihovu ravnopravnost i potpunu društvenu inkluziju, podržan i aktivan život u zajednici.

Mi delujemo na tri načina: kao zagovarači prava osoba ometenih u razvoju, kao socijalno preduzeće u okviru kojeg se vrši njihovo radno osposobljavanje i edukacija – i kao dnevni boravak za podršku i psihološko osnaživanje ometenih u razvoju i njihovih porodica. Zastupamo ideje afirmacije, društvene inkluzije, ekonomsko i socijalno osnaživanje, prevenciju diskriminacije i poštovanje ljudskih i građanskih prava ometenih u razvoju. 

Naša osnovna ciljna grupa su ometeni u razvoju i njihove porodice. Često targetiramo druga udruženja koja se bave podrškom i zastupanjem ove populacije, kao i jedinice lokalne samouprave, odnosno nadležne institucije.

 

 

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.