Udruženje PIRGOS

Naziv projekta: "Korak do bezbednosti – korak ka demokratiji"

Trajanje projekta: 15. april - 31. oktobar

Projekat "Korak do bezbednosti – korak ka demokratiji" ima za cilj unapređenje bezbednosti mladih u Pirotu izradom, usvajanjem i primenom Strategije za bezbednost mladih. Inicijativa je usmerena ka ostvarivanju bezbednosti mladih u Pirotu unapređenjem pravnog okvira i stvaranjem mogućnosti za njegovu funkcionalnu implementaciju usvajanjem nacrta Strategije za bezbednost mladih.

Zagovaraće se izrada nacrta Strategije za bezbednost mladih grada Pirota, a biće realizovana i kampanja javnog zagovaranja za usvajanje nacrta Strategije. Na projektu će biti sprovedene i sledeće aktivnosti: održavanje 2 jednodnevne interaktivne radionice; pokretanje kontinuiranog procesa konsultacija, održavanje dve PR konferencije; priprema i izrada štampanog promotivnog materijala i pokretanje e-kampanje.

Udruženje Pirgos je profesoinalna nevladina, neprofitna, nepolitička organizacija sa sedištem u Pirotu, registrovana 1998 godine. Pirgos razvija građansko društvo, promoviše demokratske vrednosti i značaj građanskog učešća u razvoju zajednice. Zalaže se za otvoreno društvo i evropske vrednosti. Pirgos svoje ciljeve ostvaruje kroz saradnju sa partnerima, lokalnim i regionalnim vlastima, donatorima, institucijama, biznis sektorom i organizacijama iz Srbije i inostranstva.

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.