Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije

Naziv projekta: „Ocena je informacija”

Trajanje projekta: 27.aprila - 31. oktobar 2020.

Projektom „Ocena je informacija” Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije želi da doprinese doslednoj primeni pravilnika o ocenjivanju u osnovnim  i srednjim školama u Srbiji.

Tokom projekta će se realizovati istraživanje o unosu opisnih povratnih informacija o postignućima učenika u elektronski dnevnik. Zagovaraće se i primena principa formativnog ocenjivanja u osnovnim i srednjim školama u Srbiji. Sprovođenjem onlajn i neposredne zagovaračke kampanje težiće se uspostavljanju kontinuirane i iscrpne povratne informacije u odnosu na postignuća učenika. Dodatno, sprovešće se  i analiza stavova roditelja iz 11 gradova širom Srbije o datim obrazloženjima ocena. 

Ovom zagovaračkom inicijativom će se uticati da veći procenat nastavnika daje povratnu informaciju o oceni učenika u elektronskom dnevniku, dosledno primenjuje odredbe pravilnika o formativnom  ocenjivanju u osnovnim i srednjim školama, kao i pravovremeno unosi obrazloženja ocenjivanja.

Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije (NARNS) nastala je kao rezultat inicijative Partnerski za obrazovanje, koju su 2015. godine pokrenuli Fondacija za otvoreno društvo i UNICEF  kako bi se unapredila saradnja škole i porodice. Ključni fokus i misija NARNS-a je razvoj partnerstva, odnosno kulture uvažavanja i saradnje na relaciji roditelji - prosvetni radnici u oblastima kao što su socijalna inkluzija, zdravlje i bezbednost dece, tranzicija dece iz predškolskog u školsko obrazovanje, tolerancija i negovanje interkulturalnosti, emocionalna pismenost, što sve utiče na razvoj pozitivne školske klime i unapređenje obrazovanja. NARNS čini mreža od 10 gradskih klubova roditelja i prosvetnih radnika u Beogradu, Subotici, Novom Sadu, Zrenjaninu, Sečnju, Kraljevu, Čačku, Leskovcu, Nišu i Novom Pazaru.

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.