Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije

Projektom Ocena je informacija Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije želi da doprinese doslednoj primeni pravilnika o ocenjivanju u osnovnim  i srednjim školama u Srbiji. Takođe, cilj je realizacija istraživanja o unosu opisnih povratnih informacija o postignućima učenika  u elektronski dnevnik i definisanje precizne zagovaračke teme u vezi sa primenom principa formativnog ocenjivanja u osnovnim i srednjim školama u Srbiji. Sprovođenje onlajn i neposredne zagovaračke kampanje ima za cilj davanje kontinuirane i iscrpne povratne informacije u odnosu na postignuća učenika.

Najvažniji rezultati projekta su povećan procenat nastavnika koji daju povratnu informaciju o oceni učenika u elektronskom dnevniku, dosledno primenjivanje odredbe pravilnika o formativnom  ocenjivanju u osnovnim i srednjim školama, kao i pravovremeni unos obrazloženja ocenjivanja, i analiza stavova roditelja iz 11 gradova širom Srbije o datim obrazloženjima ocena. 

Projekat je najviše usmeren na školske uprave i stručne službe osnovnih i srednjih škola i sprovodiće se na teritoriji cele zemlje.

Glavne aktivnosti na projektu, koje vode do ostvarenja postavljenih rezultata, odnose se na istraživanje u 11 gradova širom Srbije, definisanje primarne i precizne zagovaračke teme u vezi sa primenom principa formativnog ocenjivanja u OŠ i SŠ, kreiranje i sprovođenje onlajn i oflajn zagovaračke kampanje i realizacija info sesija za roditelje i druge zainteresovane strane.

Projekat traje od 27. aprila do 31. oktobra 2020. godine.

Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije (NARNS) nastala je kao rezultat inicijative Partnerski za obrazovanje, koju su 2015. godine pokrenuli Fondacija za otvoreno društvo i UNICEF  kako bi se unapredila saradnja škole i porodice. Ključni fokus i misija NARNS-a je razvoj partnerstva, odnosno kulture uvažavanja i saradnje na relaciji roditelji - prosvetni radnici u oblastima kao što su socijalna inkluzija, zdravlje i bezbednost dece, tranzicija dece iz predškolskog u školsko obrazovanje, tolerancija i negovanje interkulturalnosti, emocionalna pismenost, što sve utiče na razvoj pozitivne školske klime i unapređenje obrazovanja. NARNS čini mreža od 10 gradskih klubova roditelja i prosvetnih radnika u Beogradu, Subotici, Novom Sadu, Zrenjaninu, Sečnju, Kraljevu, Čačku, Leskovcu, Nišu i Novom Pazaru.

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.