Užički centar za prava deteta

Projekat „Deca i mladi u zaštiti od štetnih sadržaja i lažnih vesti“ doprinosi zaštiti dece i mladih od izloženosti štetnim sadržajima i lažnim vestima putem medija i društvenih mreža. Sudeći po istraživanju iz 2016. godine koje je obuhvatilo decu od 12 do 18 godina, korišćenje digitalnih tehnologija vrlo je rasprostranjeno- preko 94% dece starijeg srednjoškolskog uzrasta ima mobilni telefon, a samo 1% srednjoškolaca isti ne poseduje. Istovremeno, 17% uzorkovane dece i mladih ne koristi Internet. Istraživanje je pokazalo da je 62% starijih osnovaca i 84% srednjoškolaca u proteklih godinu dana bilo izloženo ovim sadržajima, a oblici štetnih sadržaja kojima su deca i mladi izloženi su: nasilje i diskriminacija, ugrožavanje privatnosti, izlaganje pornografskom sadržaju, verbalnom vređanju i ogovaranju. Veliki deo štetnih sadržaja se odnosi na neproverene, lažne i uznemirujuće vesti. Deca i mladi su i preko elektronskih i štampanih medija izloženi štetnim sadržajima. Plasiranje  se vrši svakodnevno i to čak kroz medije sa nacionanom frekvencijom i to najčešće kroz rijaliti programe. Regulativa koja štiti građane, formalno postoji, ali je primena te regulative nedosledna i gotovo neprimenjiva. 

Centralna aktivnost projekta je realizacija zagovaračke kampanje sa ciljem unapređenja mehanizama za zaštitu dece od izloženosti štetnim sadržajima i lažnim vestima u okviru koja će se odvijati na društvenim mrežama. Projektom je planirano uključivanje oko 1500 dece i mladih u anketu, na osnovu čijih rezultata, odnosno izvornih stavova mladih o temi kampanje, će biti formiran set preporuka. Preporuke će biti vezane za sistemsku zaštitu dece i mladih od štetnih sadržaja i izloženosti lažnim vestima koji će biti dostavljen donosiocima odluka.

ički centar za prava deteta osnovan je 1998. godine kao nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija. Misija organizacije je da se unapredi položaj dece i mladih u društvu. Sve aktivnosti centra zasnovane su na principima koje promoviše Konvencija o pravima deteta, čime Konvenciju promovišu kao osnovni dokument o pravima deteta. Užički centar za prava deteta ima aktivan odnos prema pitanjima i problemima dece i mladih i značajno doprinosi njihovom rešavanju, ravnopravan je činilac u opštem korpusu organizacija i institucija koji se bave decom i mladima.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.