Vesti

Izrađen izveštaj „Izloženost mladih štetnim sadržajima i lažnim vestima u medijima“

Tokom septembra je izrađen izveštaj „Izloženost mladih štetnim sadržajima i lažnim vestima u medijima“. U izveštaju su prikazani rezultati istraživanja sprovedenog sa ciljem da se utvrdi u kojoj su meri mladi uzrasta 13-19 godina izloženi štetnim sadržajima i lažnim vestima na televiziji i u štampanim medijima (novine, časopisi), kao i u digitalnim medijima, odnosno na internetu i veb-sajtovima za socijalno umrežavanje.

Istraživanje je sprovedeno online tokom avgusta i septembra 2019. godine, u okviru projekta „Deca i mladi u zaštiti od štetnih sadržaja i lažnih vesti” koji realizuje Užički centar za prava deteta. Za potrebe ovog istraživanja, sačinjen je online upitnik koji je distribuiran mladima putem društvene mreže Facebook. U istraživanju je učestvovalo oko 2000 mladih, a obradjeno je 1011 anketa.

Neki nalazi koji se mogu pronaći u izveštaju su sledeći:

 • 93% dece i mladih smatra da bi država trebalo da sankcioniše one koji šire lažne vesti.
 • 77% izjavljuje da ih u školi ne podučavaju veštinama medijske pismenosti i kako da razlikuju prave od lažnih vesti.
 • Zbog prisustva lažnih vesti, 89% ispitanika sve manje veruje medijima.
 • 46% ne zna kome može da prijavi štetne sadržaje na internetu, 72% ne zna kome može da prijavi lažne vesti u medijima.
 • 78% dece i mladih smatra da u medijima ima više štetnih nego korisnih sadržaja


Deca i mladi se sa štetnim sadržajima najčešće susreću: na televiziji, uglavnom u rijaliti programima.

 • 90% njih se sretalo sa govorom mržnje, fizičkim nasiljem, eksplicitnim pornografskim sadržajima u medijima.
 • 82% dece i mladih smatra da u medijima ima više lažnih nego pravih vesti.

Da bi izveštaj bio razumljiv mladima, tokom septembra i oktobra održane su radionice sa mladima gde su načinili kratak prikaz izveštaja koji je jezikom i formom blizak njihovim vršnjacima: Child friendly izveštaj.

Neke od zanimljivih izjava mladih o štetnim sadržajima i lažnim vestima u medijima, nastale tokom focus grupa:

 • Novine su za matorce i penzionere. Twiter - to je za ove što su kao mnogo načitani i pametni. Instagram jeste zanimljiv, ali sigurno nije koristan, iako ga svi imamo.“
 • Sadržaj koji promoviše idealnu lepotu. Novi crtani filmovi su štetni za decu, jer su svi previše lepi i magični, a zlo je uvek ružno. Ispada da ako nisi po standard lepote, ne možeš da budeš dobar."
 • Ne postoji uzrasna granica za slušanje muzike. Na primer, tekstovi su često bizarni, štetni, to mala deca ne znaju, a to slušaju. Pevaju o kriminalu, drogi, alkoholu, firmiranim markama. A te pesme su primaljive, dobrog ritma, dobre su za igranje, ali su tekstovni katastrofalni."
 • Bilo mi je izuzetno neprijatno kada je u toku predavanja, razredna htela da im pokaže nešto na netu, a onda su se pojavile eksplicitne porno reklame i oglasi."

Aktivnost je realizovana u okviru projekta  „Deca i  mladi u zaštiti od štetnih sadržaja i lažnih vesti“ koji je podržao američki narod putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a u okviru projekta Aktivni građani – bolje društvo zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje Beogradska otvorena škola u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija.

 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.