Vesti

Radionice sa decom o prevenciji i zaštiti od nasilja

Uz mentorsku podršku Užičkog centra za prava deteta, partneri na projektu „Prevencija nasilja nad decom u okviru rada privatnog sektora” – „Edukativna radionica“, dnevni boravak i centar za učenje „Spajalica znanja“, škola stranih jezika „Edukos“, vrtić/školica „Montesori kuća van kuće“ i „Zlatiborski kreativni centar“, realizuju aktivnosti na kreiranju internih protokola za zaštitu dece od nasilja. To je dokument koji sadrži sve oblike neprihvatljivog ponašanja zaposlenih, obaveze koje oni imaju ako se primeti neadekvatno ponašanje prema deci, preporuke kako se odnositi prema njima. Dokument sadrži oblike prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja svih aktera koji učestvuju u radu. Na ovaj način se doprinosi zaštiti dece i podiže nivo poslovanja i reputacije školice među decom i roditeljima.

Tokom septembra su održane radionice za decu i mlade koji pohađaju programe vrtića i školica na temu prevencije i zaštite dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Šta najmlađi smatraju nasiljem? Šta je za njih nedozvoljeno i nepoželjno ponašanje? Kome bi se obratili za zaštitu? Kako da ne povrede drugog? Šta je potrebno i poželjno ponašanje odraslih i njihovih vršnjaka kako bi se oni osećali bezbedno? Kako nazvati medalju za osobu kojoj ću se obratiti ako se ne osećam bezbedno? Ovo su samo neke od tema o kojima se razgovaralo sa decom tokom radionica. 

Narednog meseca će se realizovati radionice sa roditeljima čija su deca korisnici usluga. Važno je da i roditelji daju svoj doprinos u kreiranju ovog dokumenta. U trijadi: deca-roditelji-profesionalci, na partnerski način se stvara sigurno i bezbedno okruženje u kome deca provode svoje slobodne aktivnosti.


 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.