Vesti

Predstavljanje izveštaja „Izloženost mladih štetnim sadržajima i lažnim vestima u medijima“ u Užicu i Kraljevu

U Užicu i Kraljevu je 17. oktobra i 26. oktobra 2019. godine mladima je predstavljen izveštaj „Izloženost mladih štetnim sadržajima i lažnim vestima u medijima“, ali i verzija Child-friendly izveštaja. Prezentacija je okupila mlade koje su učestvovali u fokus grupi i snimanju videa, ali i druge njihove vršnjake koji su želeli da saznaju više.

Mladi iskazuju interesovanje za ovu temu, podaci ih sa jedne strane iznenađuju i zabrinjavaju, a sa druge strane – ne. Zapravo su iznenađeni masovnošću izloženosti dece i mladih štetnim sadržajima, lažnim vestima. Njihova prva reakcija je ta da pitaju na koji način neko štiti decu i mlade od toga, zašto se to snažnije ne sankcioniše. Zaključak diskusije je taj, da je važno osnaživati mlade da prepoznaju štetne sadržaje i lažne vesti, ali i da treba učiti o mehanizmima zaštite ili prijave istih. Mladi su dali sugestije šta očekuju od države u ovim situacijama, od obrazovnih institucija, ali i od njihovih roditeljima. 

Aktivnost je realizovana u okviru projekta  „Deca i  mladi u zaštiti od štetnih sadržaja i lažnih vesti“ koji je podržao američki narod putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a u okviru projekta „Aktivni građani – bolje društvo zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje Beogradska otvorena škola u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.