Vesti

Saradnja Užičkog centra za prava deteta i privatnog sektora - uspostavljanje internih procedura zaštite dece od nasilja

Užički centar za prava deteta nastavio je saradnju sa privatnim sektorom, u okviru kog rade na prevenciji nasilja nad decom. Privatne školice „Spajalice znanja“ i „Montesori kuća van kuće“ aktivno učestvuju u obukama koje sprovodi UCPD, a zajednički su snimili i promo materijale o njihovom radu na stvaranju bezbednog i podsticajnog okruženja za decu. 

Jedan od ključnih prioriteta organizacija koje na bilo koji način dolaze u kontakt sa decom jeste očuvanje njihove bezbednosti i stvaranje podržavajućeg okruženja u kojem su deca zaštićena od bilo kog oblika nasilja. Ali gde se o tome uči? Šta je sve nasilje? Kako prepoznati i prevenirati bilo kakav oblik nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja dece i ko sve o tome treba da bude informisan, a ko odgovoran - pitanja su na koja odgovara UCPD projektom „Uspostavljanje procedura zaštite dece od nasilja u privatnom sektoru“.

„Vlasnici privatnih školica jezika, glume, sporta, plesa, dnevni boravci, svi koji aktivnosti realizuju sa decom, od početka ove godine obavezni su da imaju razvijene interne procedure za zaštitu dece od nasilja. Ta obaveza je izrečena u novom Opštem protokolu za zaštitu dece od nasilja Vlade Srbije. Ova odredba, uneta u Opšti protokol, rezultat je napora Užičkog centra za prava deteta i Mreže organizacija za decu Srbije. Legislativa postoji, dokument je obavezujući, ali je sada pred svima nama izazov sprovođenja protokola u praksu. Zbog toga smo napravili model pružanja podrške privatnom sektoru kroz edukaciju zaposlenih, mentorski rad i pomoć pri uspostavljanju internih procedura prevencije i zaštite dece od eventualnog nasilja. I na naše veliko zadovoljstvo privatnici su se s radošću odazvali prepoznajući značaj zajedničkog rada u ovoj oblasti“, izjavila je Jelena Žunić Cicvarić iz UCPD.

„Uspostavljanje internih procedura za nas nije još jedan dokument koji država traži, već pokušaj da u našem boravku  "Spajalici znanja" naučimo kako da sprečimo bilo koji oblik nasilja nad decom. Naš primarni cilj je da predupredimo moguće nemile događaje i da zajedno sa decom i roditeljima stvaramo bezbedan i siguran ambijent u kome deca usvajaju znanja i stiču veštine. U tome nam je od velike pomoći bila edukaciju koju smo dobili od Užičkog centra za prava deteta. Stečena znanja preneli smo i u radionice za decu i edukaciju roditelja, istakli su u „Spajalici znanja“.

Ova tema je značajna ne samo za decu, nego i njihove roditelje. Ozbiljnim pristupom svim vrstama nasilja nad decom pokazujemo otvorenost za razumevanje  problema u društvu i podsticaj za njihovo rešavanje.  

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.