Vesti

Fokus grupe sa mladima u Kraljevu, Čačku i Inđiji

Tokom juna meseca, u Kraljevu, Čačku i Inđiji održano je nekoliko fokus grupa sa mladima u okviru projekta „Deca i mladi u zaštiti od štetnih sadržaja i lažnih vesti“ koji realizuje Užički centar za prava deteta, partnerske organizacije i neformalne grupe mladih.

Teme na kojima su grupe radile su bile štetni sadržaji i lažne vesti kojima mogu biti izloženi deca i mladi tokom korišćenja različitih medija, kako tradicionalnih (npr. televizije), štampanih (novina, časopisa), tako i digitalnih medija (uključujući i veb-sajtove za socijalno umrežavanje).

Svoje stavove i mišljenja iznosili su o tome da li, koje i u kojoj meri mladi koriste medije, kako razumeju pojam štetan sadržaj i koje sve sadržaje u medijima možemo smatrati štetnim i zbog čega, kakva su njihova iskustva i reakcije kada se susretnu sa štetnim sadržajima i lažnim vestima i na koji način možemo da se zaštitimo od štetnih sadržaja i lažnih vesti tokom korišćenja medijima.

Izneta mišljenje o ovim temama će pomoći svima koji pružaju medijske usluge, kreiraju medijske sadržaje i donose odluke na nivou države da medije učine kvalitetnijim i primerenijim potrebama i interesovanjima svih a pre svega mladih.

Učenici su bili izuzetno aktivni, pokazali su zainteresovanost i visok nivo znanja o štetnim sadržajima putem interneta i ostalih medija. Aktivan rad na primerima iz prakse sa kojima su se učesnici susretali, doprineo je odličnoj dinamici rada i atmosferi u grupi

U narednom periodu očekuje nas kreiranje kratkih snimaka koji će govoriti o iskustvima mladih u digitalnom svetu, njihovim stavovima, strepnjama i idejama kako da se unaprede mehanizmi zaštite dece od izloženosti štetnim sadržajima i lažnim vestima.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta  „Deca i  mladi u zaštiti od štetnih sadržaja i lažnih vesti“ koji je podržao američki narod putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a u okviru projekta “Aktivni građani – bolje društvo zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje Beogradska otvorena škola u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.