Vesti

Fokus grupe sa mladima u Kraljevu, Čačku i Inđiji

Tokom juna meseca, u Kraljevu, Čačku i Inđiji održano je nekoliko fokus grupa sa mladima u okviru projekta „Deca i mladi u zaštiti od štetnih sadržaja i lažnih vesti“ koji realizuje Užički centar za prava deteta, partnerske organizacije i neformalne grupe mladih.

Teme na kojima su grupe radile su bile štetni sadržaji i lažne vesti kojima mogu biti izloženi deca i mladi tokom korišćenja različitih medija, kako tradicionalnih (npr. televizije), štampanih (novina, časopisa), tako i digitalnih medija (uključujući i veb-sajtove za socijalno umrežavanje).

Svoje stavove i mišljenja iznosili su o tome da li, koje i u kojoj meri mladi koriste medije, kako razumeju pojam štetan sadržaj i koje sve sadržaje u medijima možemo smatrati štetnim i zbog čega, kakva su njihova iskustva i reakcije kada se susretnu sa štetnim sadržajima i lažnim vestima i na koji način možemo da se zaštitimo od štetnih sadržaja i lažnih vesti tokom korišćenja medijima.

Izneta mišljenje o ovim temama će pomoći svima koji pružaju medijske usluge, kreiraju medijske sadržaje i donose odluke na nivou države da medije učine kvalitetnijim i primerenijim potrebama i interesovanjima svih a pre svega mladih.

Učenici su bili izuzetno aktivni, pokazali su zainteresovanost i visok nivo znanja o štetnim sadržajima putem interneta i ostalih medija. Aktivan rad na primerima iz prakse sa kojima su se učesnici susretali, doprineo je odličnoj dinamici rada i atmosferi u grupi

U narednom periodu očekuje nas kreiranje kratkih snimaka koji će govoriti o iskustvima mladih u digitalnom svetu, njihovim stavovima, strepnjama i idejama kako da se unaprede mehanizmi zaštite dece od izloženosti štetnim sadržajima i lažnim vestima.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta  „Deca i  mladi u zaštiti od štetnih sadržaja i lažnih vesti“ koji je podržao američki narod putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a u okviru projekta “Aktivni građani – bolje društvo zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

© Beogradska otvorena škola 2019