Vesti

Osnaživanje partnera iz poslovnog sektora u stvaranju bezbednog okruženja za decu

Užički centar za prava deteta realizovao je obuku za roditelje i profesionalce koji rade sa decom na temu „Prevencija diskriminacije i nasilja u radu sa decom – od predrasuda i stereotipa do diskriminacije i nasilja“. Obuka je realizovana 1. oktobra 2022. godine u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Užicu.

Šta je diskriminacija i zašto nastaje? Koji su oblici nasilja nad decom i kako ih prepoznati? Kako adekvatno reagovati ako postoji sumnja na nasilje i diskriminaciju? Koja je odgovornost roditelja, a koja profesionalaca u zaštiti dece? Kako da ambijent u kome deca uče i provode slobodne aktivnosti budu bezbednije? Ovo su samo neke od tema o kojima se diskutovalo sa učesnicima obuke, a u interaktivnom radu su analizirani primeri iz prakse kao i edukativni materijali koji se mogu koristiti u prevenciji nasilja i diskriminacije. Profesionalci i roditelji su osnaživani kako bi sprečili bilo koje oblike nasilja nad decom i da bi znali adekvatno da pomognu ako do takvih situacija dođe. Primarni cilj jeste da se preduprede mogući nemili događaji i da se stvara bezbedan i siguran ambijent u kome deca sa zadovoljstvom stiču znanja i stiču veštine.

Odgovornost na podizanju bezbedonosne kulture u radu sa decom imaju kako profesionalci koji rade sa decom, tako i roditelji zato što je svako dete, nažalost, potencijalno u opasnosti od nasilja i zlostavljanja na šta ukazuju i brojni primeri koji dopru do medija; pojava nasilja i zlostavljanja dece je globalni fenomen;  osobe koje vrše nasilje nad decom mogu biti iz različitog nivoa bliskosti sa detetom, uključujući i profesionalce koji su angažovani na poslovima pomoći i podrške deci.

Obuka je realizovana u okviru projekta „Prevencija nasilja nad decom u okviru rada privatnog sektora”  koji realizuje Užički centar za prava deteta u saradnji sa partnerima: „Edukativna radionica“, dnevni boravak i centar za učenje „Spajalica znanja“, škola stranih jezika „Edukos“, vrtić/školica „Montesori kuća van kuće“ i „Zlatiborski kreativni centar“. Pomažemo našim partnerima da aktivno rade na stvaranju bezbednog okruženja, čime osnažuju poverenje kod korisnika usluga – dece i roditelja. Tako postaju primer dobre prakse i pomažu širenju svesti o odgovornom načinu poslovanja, posebno u delatnosti u kojoj je bezbednost dece od velike važnosti.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.