Vesti

Fokus grupe sa mladima u Užicu i Zaječaru

U okviru projekta „Deca i mladi u zaštiti od štetnih sadržaja i lažnih vesti“ koji realizuje Užički centar za prava deteta, partnerske organizacije i neformalne grupe mladih održane su fokus grupe sa mladima u Užicu i Zaječaru. Set fokus grupa održan je tokom meseca juna. 

Teme fokus grupa su bile lažne vesti i štetni sadržaji sa kojima se mladi susreću tokom korišćenja medija- televizije, novina, putem interneta. Ovom prilikom su iznosili svoja mišljenja o tome koliko često i koje medije koriste, da li prepoznaju  štetne sadržaje, kako na njih reaguju i da li znaju na koji način da se zaštite.

Pažnju su privukle lažne vesti, jer po njihovim rečima sve su zastupljenije u medijima i veoma se teško prepoznaju. Atmosfera u grupi je bila podsticajna i na kreativan način se došlo do saznanja da ovoj temi treba posvetiti veliku pažnju.

Kroz intenzivan rad sa mladima došli smo do saznanja da mladi veoma retko kupuju štampane medije, rekavši da u novinama ne pronalaze ništa što ih interesuje. Mladi su napravili poseban osvrt na TV sadržaje rekavši da retko gledaju TV, pre se odlučuju da emisije sa televizije koje ih interesuju pogledaju na Youtube-u. Kada smo došli do analize socijalnih mreža, tu je situacija drugačija, svi mladi su prisutni na Fejsbuku i Instagramu. Kako provode dosta vremena koristeći internet, šanse izloženosti štetnim sadržajima su velike, a od štetnog sadžaja izdvajaju: sadržaj neprimeran uzrastu, sadržaj koji diskriminiše, koji je uvredljiv, koji promoviše nasilje, zlostavljanje životinja…  Kroz  dinamičnu diskusiju, učesnici su podelili svoja iskustva vezana za izloženost i učestalost izloženosti štetnom sadržaju. Važno je izdvojiti da poznaju neke mehanizme zaštite, kao što su blokeri reklama, prijavi sadržaj.  Ceo jedan blok bio je posvećen fenomenom lažnih vesti i zaključkom da mladi često ne umeju da prepoznaju lažne vesti relevantne izvore.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta  „Deca i  mladi u zaštiti od štetnih sadržaja i lažnih vesti“ koji je podržao američki narod putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a u okviru projekta “Aktivni građani – bolje društvo zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje Beogradska otvorena škola u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.