Žene na prekretnici

Naziv projekta: „Neiskorišćen kapital: Žene 45+ kao značajan faktor ekonomskog napretka u Republici Srbiji”

Trajanje projekta: 27. april - 31. oktobar 2020.

Cilj projekta „Neiskorišćen kapital: Žene 45+ kao značajan faktor ekonomskog napretka u Republici Srbiji” je jačanje demokratskih i ekonomskih procesa u Republici Srbiji kroz unapređenje javnih politika u oblasti ekonomskog osnaživanja žena u životnom dobu preko 45 godina.

Inicijativa će nastojati povećanju vidljivosti teme o rodnoj diskriminaciji na tržištu rada i ekonomskoj ugroženosti žena 45+ i prepoznavanju udruženja Žene na prekretnici kao relevantnog partnera u oblasti ekonomskog osnaživanja žena. Jedan od ciljeva je i kreiranje mreže lokalnih organizacija civilnog društva aktivnih u oblasti ekonomskog osnaživanja žena i aktivno uključivanje građana i građanki u javnu debatu o ekonomskoj ugroženosti žena ove životne dobi.

Kroz projekat će se održati treninzi, istraživanje na temu ekonomske koristi od rodne ravnopravnosti u Srbiji u saradnji sa akademskom zajednicom i organizovaće se konferencije o rodnoj nejednakosti na tržištu rada.

Ovakvim aktivnostima, inicijativa će nastojati da poveća vidljivost teme rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada, skrene pažnju na značaj ekonomskog osnaživanja žena 45+, poveća svest javnosti i ključnih političkih aktera o problemima u vezi sa diskriminacijom na osnovu pola i godina na tržištu rada, kao i ojača mrežu lokalnih organizacija civilnog društva aktivnih u oblasti ekonomskog osnaživanja žena.

Projekat će se sprovoditi u Nišu, Kragujevcu, Čačku i Aleksandrovcu i obuhvatiće četiri OCD iz navedenih gradova, a projekat sprovodi udruženje Žene na prekretnici. Udruženje je osnovala grupa žena koje su objedinile svoje veliko profesionalno iskustvo, znanje, kontakte i predanost radi rešavanja problema socijalne i ekonomske isključenosti žena srednjeg i starijeg doba, a koje su i same prošle kroz slične poslovne izazove. Misija udruženja je da doprinese zatvaranju rodnog jaza na tržištu rada kroz ekonomsko i socijalno osnaživanje i povezivanje žena starosti 45+ koje su ostale bez posla.

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.