Žene na prekretnici

Cilj projekta Neiskorišćen kapital: Žene 45+ kao značajan faktor ekonomskog napretka u Republici Srbiji je jačanje demokratskih i ekonomskih procesa u Republici Srbiji kroz unapređenje javnih politika u oblasti ekonomskog osnaživanja žena u životnom dobu preko 45 godina. Pored navedenog cilja teži se i podizanju vidljivosti teme o rodnoj diskriminaciji na tržištu rada i ekonomskoj ugroženosti žena 45+ i prepoznavanju udruženja Žene na prekretnici kao relevantnog partnera u oblasti ekonomskog osnaživanja žena. Jedan od ciljeva je i kreiranje mreže lokalnih organizacija civilnog društva aktivnih u oblasti ekonomskog osnaživanja žena i aktivno uključivanje građana i građanki u javnu debatu o ekonomskoj ugroženosti žena ove životne dobi.

Akteri direktno uključeni u izvođenje projekta, donosioci odluka na lokalnom i nacionalnom nivou, poslovna zajednica, mediji i lokalne organizacije civilnog društva doprineće boljem položaju nezaposlenih žena, sa fokusom na starije od 45 godina.

Kao najvažniji rezultati projekta očekuju se: povećanje vidljivosti teme rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada, prepoznatljivost društveno-ekonomskog značaja ekonomskog osnaživanja žena 45+ za lokalnu zajednicu, povećana svest javnosti i ključnih političkih aktera o problemima u vezi sa diskriminacijom na osnovu pola i godina na tržištu rada, kao i ojačane mreže lokalnih organizacija civilnog društva aktivnih u oblasti ekonomskog osnaživanja žena.

Aktivnosti na projektu podrazumevaju održavanje treninga, istraživanja na temu ekonomske koristi od rodne ravnopravnosti u Srbiji u saradnji sa akademskom zajednicom i organizovanje konferencije o rodnoj nejednakosti na tržištu rada.

Projekat se realizuje od 27. aprila do 31. oktobra 2020. godine.

Projekat će se sprovoditi u Nišu, Kragujevcu, Čačku i Aleksandrovcu i obuhvatiće četiri OCD iz navedenih gradova, a projekat sprovodi udruženje Žene na prekretnici. Udruženje je osnovala grupa žena koje su objedinile svoje veliko profesionalno iskustvo, znanje, kontakte i predanost radi rešavanja problema socijalne i ekonomske isključenosti žena srednjeg i starijeg doba, a koje su i same prošle kroz slične poslovne izazove. Misija udruženja je da doprinese zatvaranju rodnog jaza na tržištu rada kroz ekonomsko i socijalno osnaživanje i povezivanje žena starosti 45+ koje su ostale bez posla.

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.