Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Naziv projekta: „Zagovaranje trajne saradnje OCD i poslovnog sektora na uspostavljanju i primeni mehanizama aktivne zaštite orla krstaša”

Trajanje projekta: 1. maj - 30. novembar 2022.

Mesto: Novi Sad

Oblast delovanja: Zaštita životne sredine

Cilj projekta „Zagovaranje trajne saradnje OCD i poslovnog sektora na uspostavljanju i primeni mehanizama aktivne zaštite orla krstaša” je očuvanje biodiverziteta kroz obezbeđivanje dovoljne količine plena u prirodi za kritično ugroženu vrstu, orla krstaša. 

Iako je nekada bio rasprostranjena vrsta,  danas u Srbiji ima samo nekoliko gnezdećih parova orla krstaša koji je i globalno ugrožena ptica. Opstanak i povećanje brojnosti orla krstaša paradigma je zaštite životne sredine i borbe za očuvanje biološke raznovrsnosti i prirodnih vrednosti Srbije. Razlozi zbog kojih se populacija orla krstaša decenijama smanjivala je pre svega gubitak staništa i nedostatak plena (hrane). Ovim projektom Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije nastoji da reši problem nedostatka dovoljne količine plena u prirodi kojim se hrani orao krstaš. Problem je moguće rešiti translokacijom zečeva iz ograđenih zasada voća privatnih kompanija gde pričinjavaju ogromnu finansijsku štetu u prirodu - područja gde je njihovu populaciju potrebno osnažiti, povećati joj brojnost i time osigurati prisustvo plena (hrane) za orla krstaša. 

Saradnjom udruženja (lovačke komore, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, udruženja proizvođača voća) i poslovnog sektora (kompanija koje se bave proizvodnjom voća u ograđenim zasadima) u rešavanju problema štete u voćnjacima koju prouzrokuje zec, istovremeno se doprinosi i rešavanju problema nedostatka plena (hrane) za kritično ugroženu vrstu orla krstaša koji je prirodni predator zeca. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije zagovara saradnju u definisanju, usvajanju i primeni jasnih procedura i postupaka za operativno rešavanje navedenih problema i translokacije populacije zečeva sa mesta gde je štetočinska na mesto gde je korisna. Ovakav način operativnog rešavanja problema je ekonomski i društveno opravdan, a proizvodi najbolji mogući efekat po očuvanje biodiverziteta i zaštitu prirode.  

 

Naziv projekta: „Građani i civilno društvo za održivi razvoj Golije”

Trajanje projekta: 15. april - 31. oktobar 2019.

Mesto: Novi Sad

Oblast delovanja: Zaštita životne sredine

Ovaj projekat ima za cilj očuvanje životne sredine i prirodnih vrednosti i resursa, kao ključne komponente održivog razvoja, na planini Golija. Planina Golija je park prirode, rezervat biosfere iz UNESCO programa Čovek i bisfera (MAB), značajno područje za ptice (IBA), značajno područje za biljke (IPA) i odabrano područje za dnevne leptire (PBA) – jedno od najvećih zaštićenih područja sa očuvanom prirodom, nalazi se u jugozapadnoj Srbiji i ugroženo je projektima koji ne samo da će ozbiljno uticati na njegove prirodne vrednosti, već i na lokalno seosko stanovništo koji u njemu živi.

Prostorni plan područja posebne namene parka prirode Golija na snazi je od 2009, a ostala planska dokumentacija koja je postavila osnov za sprovođenje projekata doneta je do 2017. godine. Društvo za zaštitu i proučavanje ptca Srbije je učestovalo u javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu izgradnje pristupnog puta ski centra, zbog čega je došlo do zaključka da je plansku dokumentaciju neophodno promeniti kako bi se sprečilo bezobzirno uništavanje biodiverziteta i prirodnih staništa neophodnih za održivi razvoj u budućnosti.

Javno zagovaranje treba podići na viši nivo kroz deljenje informacija u ranoj fazi plana ili projekta, što je do sada bilo strogo rezervisano za državne organe. Preporuke i inicijativa za promenu plana takođe treba da doprinesu ovom cilju. Radionice za lokalne organizacije civilnog društva i neformalne grupe unaprediće njihove zagovaračke kapacitete i učešće u donošenju odluka i kreiranju javnih politika. Edukacija građana iz lokalne zajednice o efektima lokalnih planova i projekata teži da obezbedi podršku i podigne poverenje prema organizacijama civilnog društva.

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije bavi se zaštitom i proučavanjem ptica, njihovih staništa i ekoloških potreba, kao i obrazovanjem javnosti o ovim temama. Organizacija okuplja pojedince, institucije i zajednice koje se brinu za budućnost ptica i prirode u Srbiji u mrežu aktivnih članova, uspostavlja i održava partnerske odnose sa organizacijama za zaštitu ptica i prirode širom Evrope. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije  je deo globalnog partnerstva BirdLife International koje ima članove u više od 120 država sveta. Partneri okupljaju više od 10 miliona članova i simpatizera, organizovanih u 7.475 lokalnih grupa. Ova impresivna mreža saradnika brine o 2.750 međunarodno važnih područja za ptice (IBA - Important Bird Areas). Partneri BirdLife-a upravljaju ili su vlasnici 1.533 rezervata prirode koji zauzimaju preko 4 miliona hektara širom planete.  

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.