Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) bavi se zaštitom i proučavanjem ptica, njihovih staništa i ekoloških potreba, kao i obrazovanjem javnosti o ovim temama. DZPPS okuplja pojedince, institucije i zajednice koje se brinu za budućnost ptica i prirode u Srbiji u mrežu aktivnih članova, uspostavlja i održava partnerske odnose sa organizacijama za zaštitu ptica i prirode širom Evrope. DZPPS je deo globalnog partnerstva BirdLife International koje ima članove u više od 120 država sveta. Partneri okupljaju više od 10 miliona članova i simpatizera, organizovanih u 7.475 lokalnih grupa. Ova impresivna mreža saradnika brine o 2.750 Međunarodno važnih područja za ptice (IBA - Important Bird Areas). Partneri BirdLife-a upravljaju ili suvlasnici 1.533 rezervata prirode koji zauzimaju preko 4 milionahektara širom Planete.

Projekat: "Građani i civilno društvo za održivi razvoj Golije"

Planina Golija je park prirode, rezervat biosfere iz UNESCO programa Čovek i bisfera (MAB), značajno područje za ptice (IBA), značajno područje za biljke (IPA) i odabrano područje za dnevne leptire (PBA) – jedno od najvećih zaštićenih područja sa očuvanom prirodom, nalazi se u jugozapadnoj Srbiji i ugroženo je projektima koji ne samo da će ozbiljno uticati na njegove prirodne vrednosti već i na lokalno seosko stanovništo koji u njemu živi.

Prostorni plan područja posebne namene parka prirode Golija na snazi je od 2009, a ostala planska dokumentacija koja je postavila osnov za sprovođenje projekata doneta je do 2017. godine. Društvo za zaštitu i proučavanje ptca Srbije je učestovalo u javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnusredinu izgradnje pristupnog puta ski centra, zbog čega je došlo do zaključka da je plansku dokumentaciju neophodno promeniti kako bi se sprečilo bezobzirno uništavanje biodiverziteta i prirodnih staništa neophodnih za održivi razvoj u budućnosti.

Ovaj projekat ima za cilj očuvanje životne sredine i prirodnih vrednosti i resursa, kao ključne komponente održivog razvoja. Javno zagovaranje treba podići na viši nivo kroz deljenje informacija u ranoj fazi plana ili projekta, što je do sada bilo strogo rezervisano za državne organe. Preporuke i inicijativa za promenu plana takođe treba da doprinesu ovom cilju. Radionice za lokalne organizacije civilnog društva i neformalne grupe unaprediće njihove zagovaračke kapacitete i učešće u donošenju odluka i kreiranju javnih politika. Edukacija građana iz lokalne zajednice o efektima lokalnih planova i projekata teži da obezbedi podršku i podigne poverenje prema organizacijama civilnog društva.

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

© Beogradska otvorena škola 2019