Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Projekat: "Građani i civilno društvo za održivi razvoj Golije"

Planina Golija je park prirode, rezervat biosfere iz UNESCO programa Čovek i bisfera (MAB), značajno područje za ptice (IBA), značajno područje za biljke (IPA) i odabrano područje za dnevne leptire (PBA) – jedno od najvećih zaštićenih područja sa očuvanom prirodom, nalazi se u jugozapadnoj Srbiji i ugroženo je projektima koji ne samo da će ozbiljno uticati na njegove prirodne vrednosti već i na lokalno seosko stanovništo koji u njemu živi.

Prostorni plan područja posebne namene parka prirode Golija na snazi je od 2009, a ostala planska dokumentacija koja je postavila osnov za sprovođenje projekata doneta je do 2017. godine. Društvo za zaštitu i proučavanje ptca Srbije je učestovalo u javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnusredinu izgradnje pristupnog puta ski centra, zbog čega je došlo do zaključka da je plansku dokumentaciju neophodno promeniti kako bi se sprečilo bezobzirno uništavanje biodiverziteta i prirodnih staništa neophodnih za održivi razvoj u budućnosti.

Ovaj projekat ima za cilj očuvanje životne sredine i prirodnih vrednosti i resursa, kao ključne komponente održivog razvoja. Javno zagovaranje treba podići na viši nivo kroz deljenje informacija u ranoj fazi plana ili projekta, što je do sada bilo strogo rezervisano za državne organe. Preporuke i inicijativa za promenu plana takođe treba da doprinesu ovom cilju. Radionice za lokalne organizacije civilnog društva i neformalne grupe unaprediće njihove zagovaračke kapacitete i učešće u donošenju odluka i kreiranju javnih politika. Edukacija građana iz lokalne zajednice o efektima lokalnih planova i projekata teži da obezbedi podršku i podigne poverenje prema organizacijama civilnog društva.

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) bavi se zaštitom i proučavanjem ptica, njihovih staništa i ekoloških potreba, kao i obrazovanjem javnosti o ovim temama. DZPPS okuplja pojedince, institucije i zajednice koje se brinu za budućnost ptica i prirode u Srbiji u mrežu aktivnih članova, uspostavlja i održava partnerske odnose sa organizacijama za zaštitu ptica i prirode širom Evrope. DZPPS je deo globalnog partnerstva BirdLife International koje ima članove u više od 120 država sveta. Partneri okupljaju više od 10 miliona članova i simpatizera, organizovanih u 7.475 lokalnih grupa. Ova impresivna mreža saradnika brine o 2.750 Međunarodno važnih područja za ptice (IBA - Important Bird Areas). Partneri BirdLife-a upravljaju ili suvlasnici 1.533 rezervata prirode koji zauzimaju preko 4 milionahektara širom Planete.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.