Udruženje Sigurne staze

Naziv projekta: „Staze urbane mobilnosti na teritoriji grada Bora”

Trajanje projekta: 1. aprila - 31. oktobra 2021. godine.

Cilj projekta „Staze urbane mobilnosti na teritoriji grada Bora” je unapređenje bezbednosti saobraćaja, životne sredine i pristupačnosti saobraćajne infrastrukture sa posebnim akcentom na osobe sa otežanim kretanjem na teritoriji grada Bora. Kreiranjem inovativne internet platforme mobilitybor.com, Sigurne staze žele da promovišu koncept urbane mobilnosti kao savremenog i inovativnog vida javnog zagovaranja. S obzirom da će platforma sadržati crowdsourcing komponentu, projekat će doprineti i edukaciji i podizanju svesti o crowd-sourcing-u.

Projektne aktivnosti (platforma, tribine, ankete, edukacije i panel diskusije) će omogućiti građanima da aktivno i direktno učestvuju u urbanističkom uređenju grada, i da njihovi problemi budu vidljiviji u široj zajednici, a da donosioci odluka u Gradskoj upravi Bor budu informisani o problemima građana. Platforma mymobilitybor.com bi premostila jaz između donosioca odluka i građana, građani i ciljne grupe bi preko platforme unosili probleme u gradu, dok bi sa druge strane donosioci odluka i javna preduzeća mogli da uoče i reaguju na problem na vreme, što bi doprinelo i unapređenju dijaloga i saradnje između javnih vlasti i građana. 

Udruženje Sigurne staze predstavlja pionirski projekat u Srbiji u oblasti bezbednosti mladih u saobraćaju. Jedino strukovno udruženje koje se profesionalno bavi bezbednošću saobraćaja i saobraćajnim i urbanističkim planiranjem kao i upotrebom i razvojem novih tehnologija na teritoriji Timočke Krajne. Poverenje građana Bora i uticaj su stekli kroz različite projekte, obrazovne, edukativne i informativne tekstove koji su objavljeni na sajtu Udruženja kao i kroz niz edukativnih radionica i javnih tribina posvećenih bezbednosti saobraćaja. Udruženje je radilo na obuci predškolaca u Boru, razvilo mobilnu i web aplikaciju „Prijavi saobraćajni problem“, u saradnji sa osnovnim školama na teritoriji grada Bora i učestvovalo u izradi knjige “Siguran smer” koja će biti dostupna svim osnovcima Timočke Krajine. 

  

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.