Vesti

Urbana mobilnost u Boru – od ideje do prakse

Inicijativa udruženja Sigurne staze „Staze urbane mobilnosti na teritoriji grada Bora” pokrenuta je sa ciljem unapređenje bezbednosti saobraćaja, životne sredine i pristupačnosti saobraćajne infrastrukture na teritoriji grada Bora.

Ova inicijativa je za kratak vremenski period omogućila građanima da aktivno i direktno učestvuju u urbanističkom uređenju grada, i da njihovi problemi budu vidljiviji u široj zajednici, a da donosioci odluka u Gradskoj upravi Bor budu informisani o problemima građana. Tome je najviše doprinela inovativna internet platforma mobilitybor.com, prvi GIS softver za urbanu mobilnost na teritoriji Jugoistočne Evrope, koja omogućava pregled, unos i izmene podataka od strane građana, čime se pruža mogućnost svim građanima Bora da obeleže lokacije na karti, dodaju fotografije, postave opis i daju svoje predloge u cilju poboljšanja pristupačnosti urbanističke i saobraćajne infrastrukture na teritoriji grada Bora.

Sigurne staze su zahvaljujći svojim aktivnostima uticali i na Savet za bezbednost saobraćaja pri Gradskoj upravi Bor i donošenje plana rada koji je odobrila Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije kako bi se povećala bezbednost saobraćaja na teritoriji grada Bora.

Tim planom je predviđeno sledeće:

  1. Unapređenje zona škola na teritoriji grada Bora – udruženje je podnelo i inicijativu za saobraćajno i urbanističko uređenje zona škola;
  2. Nabavljanje tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja (ležeći policajci) – udruženje je podnelo peticaju u saradnji sa građanima naselja C-16 u Boru o formiranju zone 30 i postavljanju prepreka za usporavanje saobraćaja u ulici Crnovrške brigade;
  3. Unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja kroz preventivno-promotivne aktivnosti usmerene ka deci, mladima, biciklistima, pešacima, traktoristima, dvotočkašima i vozačima teretnih motornih vozila. Na održanoj javnoj tribini članovi udruženja Sigurne staze predstavili su knjigu „Siguran smer - vodič kroz osnovna pravila saobraćaja”;
  4. Izrada lokalne Strategije za bezbednost saobraćaja sa Akcionim planom – tokom trajanja projekta udruženje je podnelo inicijativu da grad Bor donese i usvoju Strategiju za bezbednost saobraćaja.

Takođe, udruženje je direktno i indirektno uticalo i na:

  • Formiranje Saveta za osobe sa invaliditetom;
  • Gradski trg i ulice Moše Pijade, 1. maja, 7. juli  i Đorđa Andrejevića Kuna su prilagođene za osobe sa invaliditetom;
  • Borski prevoznik Bortravel obezbedio je vozila prilagođena za osobe sa invaliditetom;
  • Odvojena su sredstva za parking za bicikle i otvorena je planinsko-brdska staza u dužini od 4km kod Zlotske pećine. Udruženje je podnelo i inicijativu da grad Bor dobije biciklističku infrastrukturu;

Inicijativa „Staze urbane mobilnosti na teritoriji grada Bora” predstavljena je široj javnosti na međunarodnoj konferenciji „Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, u Domu Narodne Skupštine Republike Srbije i na šestom CIVINET forumu mreže Jugoistočne Evrope za urbanu mobilnost u Skupštini grada Beograda;

Rezultati istraživanja o saobraćajnoj infrastrukturi grada Bora projekta i interaktivna GIS platforma za urbanu mobilnost postavljeni su i na portalu otvorenih podataka, dok je Istraživanje o stanju saobraćajne i urbanističke infrastrukture za ranjive učesnike u saobraćaju na teritoriji grada Bora dostupno na sledećem linku.

Udruženje Sigurne staze će i u narednom periodu nastojati da utiče na stvaranje održivih gradova – gradova koji su pristupačni, sa dobrim sistemom javnog prevoza, biciklističkom i pešačkom infrastrukturom i velikim brojem zelenih površina i sa velikom angažovanošću građana.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.